Cnd Schools

Velimiz

Ebeveynlerin öğrencilerimizin büyümesine ve gelişmesine yardımcı olan en önemli ortaklarımız olduğuna inanıyoruz. Büyük bir aile olmanın önemini kavramış bir kurum olarak sadece öğrencilerimizin akademik gelişmeleri için değil, ebeveynlerimiz için de buluşuyoruz. Hepimiz için daha iyi bir okul ortamı yaratmak adına çeşitli programlar oluşturduk.  Farklı dillerde kurslar, meslek kursları ve sosyal etkinlikler gibi faaliyetlerle zenginlikler katmaya çalıştık.

Ayda bir kez okul müdürlerimiz ve velilerimizle Etiler Akmerkez Sinema Pink'te buluşuyoruz. Ebeveynlerimizle vizyona giren en son filmleri izleme fırsatı buluyoruz.

Ayrıca hafta içi ve hafta sonları ebeveynlerimiz için kurslar sunuyoruz:

İş İngilizcesi

Temel ​​İngilizce

İkinci Dil Olarak Türkçe

Temel Fransızca

Mentor Öğretmen Sistemi

CND Okulları olarak öğrencilerimizin yakından takibinin sağlandığı ve bireysel ihtiyaçlarının desteklendiği mentorluk sistemini büyük bir ciddiyetle yürütmekteyiz. Maksimum 8-10 kişilik öğrenci gruplarına liderlik eden mentorlarımızın ilk amacı öğrencilerimizde kendileri ile ilgili farkındalık yaratmaktır.

Bunu yaparken öğrencilerimiz, önceliklerini belirlemeyi ve onları ertelememeyi öğrenir. Akademik sürecinin tamamı mentoru tarafından gözlemlenen öğrencimize, doğru çalışma teknikleri ile başlayarak akademik başarısının artması için gerekli tüm unsurlarda rehberlik edilir.

Öğrencimizin mentoru ile ayda 2 kez yüz yüze yaptığı görüşmelerde  okula devamı, aidiyet duygusu, arkadaşlık ilişkileri, sorumluluk duygusunun gelişmesi, motivasyonun sürekliliği gibi pek çok konuda danışmanlık verilmektedir.

Mentorluk sistemimizin bir başka sorumluluğu ise Veli-Okul iletişimini etkin ve etkili kılmaktır. Ayda bir telefon, iki ayda bir de yüz yüze geri bildirim alan ailelerimiz, mentorlarımıza istedikleri zaman öğrencimizin okul yaşantısındaki tüm ögeler için ulaşabilirler. Mentor-aile iş birliği, okul-aile ilişkisinin sağlıklı yürüyebilmesi için en önem verdiğimiz süreçtir.

Okul Aile Birliği

Okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli ile okul arasında iletişimi ve iş birliğini sağladığımız mecralardan biri de okul aile birliğimizdir. Bütünün önemli bir parçası olarak gördüğümüz ve görüşlerine önem verdiğimiz okul aile birliğimiz ile pek çok alanda iş birliği yapmaktayız. Eğitim ve öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek ile başlayan sürecimiz, öğrencilerin başarısını artırmak amacıyla okul yönetimince planlanan kurs, sınav, seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, kermes ve benzeri eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesine katkı sağlamaya kadar geniş bir alanda bir ekip ruhunda çalışmaktayız.

Okul aile birliğimiz her zaman okul yönetimi ile iş birliği yaparak, eğitim ve öğretimle ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler sağlar, eğitim ve öğretimi geliştirmek amacıyla oluşturulan çalışma komisyonlarına katkı sağlar, ulusal ve uluslararası projelere katılmak ve proje amaçlarının gerçekleşmesine özellikle en sıcak ve samimi ev sahibi olarak katkıda bulunmaktadırlar.

Birliğimizin genel kurul farklı görev tanımları bulunan üyelerden oluşur. Genel kurul, birlik yönetim kurulunun davetiyle her yıl en geç ekim ayının sonuna kadar toplanır.

Genel kurul, katılan üyelerle toplanır ve bunların çoğunluğu ile karar alır sonrasında bunu okul yönetimi ile paylaşır ve birlikte hazırlana yol haritasından sonra etkinlikler için aksiyon alınır. Gücümüze güç katan okul aile birliğimizle birlikte çalıştığımız etkinliklerimizden ayrı bir keyif aldığımızı da belirtmek isteriz.