Cnd Schools

Eğitim / Felsefemiz

Felsefemiz

Ortaokul Felsefemizi, D.E.A.R. olarak adlandırdığımız 4 ana başlık altında açıklıyoruz. D.E.A.R. kelimesinin harfleri ingilizce olarak farklı kelimeleri simgelemektedir. Bu kelimeler

Diversity (Çeşitlilik, Farklılık)

Enjoyment (Keyif alma)

Achievement (Başarı)

Respect (Saygı)

En önemli hedefimiz geniş bir dünya görüşüne sahip, çeşitlilik ve farklılıklar ile güçlenmiş, herkese ve her şeye saygı duyan, keyif alan ve akademik olarak başarılı bireyler yetiştirmektir.

Öğrencilerimizin her birinin

- Toplumda saygın,

- Yaratıcı,

- Üretken,

- Katılımcı,

- Öncü ve Lider

- Dünya Vatandaşları 

olmalarına odaklanırız.

5. Sınıf

Eğitim Vizyonumuz Nedir?

CND Ortaokulu; meraklı, yaratıcı, bağımsız ve zorluklara meydan okuyan, geleceğin öncülerini yetiştirmeyi kendine vizyon edinen bir kurumdur.

Öğrencilerimiz 5. sınıfın başında ortaokul koridorlarına girdiğinde, yeni yaklaşımlarla eğitimlerine devam ederlerken daha bilinçli, eleştirel düşünen, merak eden, sorgulayan ve analiz eden bireyler olmaya başlarlar. Öğrenci merkezli ve sorgulamaya dayalı öğrenme ortamında yetişen bu öğrenciler, araştırmacı bir ruha sahip olurlar.

Öğrencilerimizin Sosyal Gelişimlerini Nasıl Destekliyoruz?

Öğrencilerimiz, bir taraftan kendi bireyselliklerini geliştirip algılarken diğer taraftan çok kültürlü bir ortamda iletişim kurma becerileri kazanırlar. 5. sınıftan 8. sınıfa kadar farklı kültürlerin renklerini uyum içinde deneyimleme fırsatını elde ederler. Çeşitli sosyal ve eğitimsel proje ve deneyler yaparken, birbirlerine olan benzerliklerinin ve birbirinden farklı olan yönlerini keşfedip âdeta bir mozaik oluştururlar.

Sürekli olarak bir ekip ruhuyla hareket eden ortaokul kademesi, öğrencilerimizin sosyal gelişmelerini dinleyip anlayarak ve kendi ihtiyaçlarını kendilerinin fark etmesini sağlayarak destekler.

Birbirleriyle barışçıl ve hareketli bir ortamda nasıl anlaşacaklarını, anlaşmazlıkları nasıl çözeceklerini, işbirliği içinde nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğrendiklerinde, sadece bir sınıfta değil, aynı zamanda toplumda nasıl var olacaklarını da kavrarlar.

Öğrencilerimizin sosyal gelişimlerinin yanı sıra duygusal gelişimlerini de dikkate alıyoruz. Dolayısıyla, kendi toplumlarının ötesindeki dünyayı fark etmeye başladıklarında her zaman onların yanlarındayız. Onların seslerini, fikirlerini ve dış dünyayla daha güvenli şekilde etkileşim kurma seçimlerini destekliyoruz.

Bir proje başlatmak, sorunları ve engelleri ele almak ve nihayetinde zaman içinde tamamlamak, birçok duygusal beceride ustalık gösterir. Dahası, bir ekipte çalışmak, temel iletişim becerilerini kullanmak, dinlemek, yeniden yorumlamak ve sorgulamak onların sosyal olarak kendilerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır

Psikolojik Yaklaşımımız

5.sınıf, ilkokulu başarıyla tamamlayan çocuklarımızın ortaokul dünyasıyla tanıştıkları ilk senedir. Ortaokulun ilk yılı öğrencilerimizin sosyal ve akademik açıdan adapte olmaları ve yeni bir 4 yıllık okul sürecine psikolojik hazır bulunmaları bakımından büyük önem taşımaktadır. 

5. sınıfın temelleri, öğrencilerimiz 4. sınıftayken atılmaya başlar. 4. sınıfın ikinci döneminden itibaren öğrencilerimiz üst sınıfın derslerine katılarak ortaokulu deneyimleme şansı yakalar. Bununla birlikte rehberlik servisi tarafından ortaokul yaşantısı öğrencilerimize tanıtılır. Öğrencilerimizin yeni kademelerinde yalnızlık ve yabancılık yaşamamaları için rehberlik eşliğinde kaynaşma ve tanışma grup çalışmaları yapılır. Bu çalışmalarla, öğrencilerin öğrenme süreçlerinde daha bağımsız olmaları ve ilkokuldan daha az seviyede destek almaları hedeflenir. 

Canada ekolüyle, öğrencilerimizin ilkokuldan oluşturulmaya başlanan 21. yy. dünya vatandaşı olmaları ve kendini gerçekleştirme potansiyeline katkı sağlamaları amaçlanmaktadır. Aynı zamanda akademik, sosyal ve duygusal süreçlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi adına da çalışmalar yapılmaktadır. 

Sanata ve Spora Bakışımız

CND'deki öğrenciler, öğretmenleri tarafından her alanda olduğu gibi “Sanat ve Spor” alanında da yeteneklerini geliştirmeleri ve göstermeleri için teşvik edilir. CND ailesi olarak “Görsel Sanatlar, Müzik ve Spor” alanlarında iyi eğitim almak için bir kültür kurmakla kalmıyor, aynı zamanda yetenekli ya da  lisanslı öğrenciler için çok sayıda burs imkânı da sağlıyoruz.

Öğrencilerimiz dünya çapında bir takım olarak veya bireysel olarak birçok yarışmaya katılıyor ve kazandıkları derecelerle bizleri gururlandırıyorlar. Onların ve ailelerinin her zaman yanlarında oluyor ve onları her zaman tüm inancımızla destekliyoruz. Çünkü okulumuzun, sadece bir okul olmaktan da öte öğrencilerimizin yeteneklerini her şekilde ortaya koyduğu bir yer olduğuna inanıyoruz.

6. Sınıf

Eğitim Vizyonumuz Nedir?

CND Ortaokulu; meraklı, yaratıcı, bağımsız ve zorluklara meydan okuyan, geleceğin öncülerini yetiştirmeyi kendine vizyon edinen bir kurumdur.

Ortaokulu artık iyi bir şekilde tanımış olan 6. sınıf öğrencilerimiz, daha fazla özgürlüğe sahiplerdir. Çünkü öğrenci merkezli, sorgulamaya dayalı bir öğrenme ortamında bulunmaya devam ederken, hem bağımsız hem de birbirine bağımlı olmanın öneminin farkına daha fazla varmışlardır.

Öğrencilerimiz, sorunları çözmek için uygun stratejiler kullanarak, anlamadıklarını belirleyerek ve anladıklarının farkında olarak anlama becerilerini geliştirirler. Daha fazla meydan okumaya ve kendilerini daha güvenli bir şekilde temsil etmeye hazır olurlar. Yeni deneyimlerden öğrenmeye ve yenilikçi fikirler ortaya koymaya istekli hâle gelirken, sorunlara kendi özgün yollarıyla yaratıcı çözümler bulmaya başlarlar.

Öğrencilerimizin Sosyal Gelişimlerini Nasıl Destekliyoruz?

Öğrencilerimiz, bir taraftan kendi bireyselliklerini geliştirip algılarken diğer taraftan çok kültürlü bir ortamda iletişim kurma becerileri kazanırlar. 5. sınıftan 8. sınıfa kadar farklı kültürlerin renklerini uyum içinde deneyimleme fırsatını elde ederler. Çeşitli sosyal ve eğitimsel proje ve deneyler yaparken, birbirlerine olan benzerliklerinin ve birbirinden farklı olan yönlerini keşfedip âdeta bir mozaik oluştururlar.

Sürekli olarak bir ekip ruhuyla hareket eden ortaokul kademesi, öğrencilerimizin sosyal gelişmelerini dinleyip anlayarak ve kendi ihtiyaçlarını kendilerinin fark etmesini sağlayarak destekler.

Birbirleriyle barışçıl ve hareketli bir ortamda nasıl anlaşacaklarını, anlaşmazlıkları nasıl çözeceklerini, işbirliği içinde nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğrendiklerinde, sadece bir sınıfta değil, aynı zamanda toplumda nasıl var olacaklarını da kavrarlar.

Öğrencilerimizin sosyal gelişimlerinin yanı sıra duygusal gelişimlerini de dikkate alıyoruz. Dolayısıyla, kendi toplumlarının ötesindeki dünyayı fark etmeye başladıklarında her zaman onların yanlarındayız. Onların seslerini, fikirlerini ve dış dünyayla daha güvenli şekilde etkileşim kurma seçimlerini destekliyoruz.

Bir proje başlatmak, sorunları ve engelleri ele almak ve nihayetinde zaman içinde tamamlamak, birçok duygusal beceride ustalık gösterir. Dahası, bir ekipte çalışmak, temel iletişim becerilerini kullanmak, dinlemek, yeniden yorumlamak ve sorgulamak onların sosyal olarak kendilerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır

Psikolojik Bakışımız

Ortaokula adaptasyon sürecini bir önceki yıl tamamlayan öğrencilerin 6.sınıf yaşantılarında özgüven sahibi olması, kendisini ifade etme ve başkalarını anlama becerisi geliştirmesi, sorumluluk alabilmesi, sorunlarını çözme becerilerini geliştirmesi, ilgi ve yeteneklerinin farkında olabilmesi ve kariyerine yön verecek bilgi birikimini artırması için çalışmalar yapılır. 

6.sınıf, öğrencilerin ortaokulun ilk senesini bitirmeleriyle birlikte ilkokulun çocuksu telaşlarının ve oyunlarının yerini yavaş yavaş ergenlik çatışmalarının ve büyüme endişelerinin aldığı bir dönemdir. Bu dönemde duygu durumunun değişken ve gelişimin hızlı olduğu gözlemlenir. Bu döneme has gelişimsel özelliklerin deneyimleme tarzı da hızı da elbette çocuğun bireysel farklılıklarına göre şekillenmektedir. Bu nedenle 6.sınıf rehberlik çalışmaları, bu değişimler göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmektedir.

Sanata ve Spora Bakışımız

CND'deki öğrenciler, öğretmenleri tarafından her alanda olduğu gibi “Sanat ve Spor” alanında da yeteneklerini geliştirmeleri ve göstermeleri için teşvik edilir. CND ailesi olarak “Görsel Sanatlar, Müzik ve Spor” alanlarında iyi eğitim almak için bir kültür kurmakla kalmıyor, aynı zamanda yetenekli ya da  lisanslı öğrenciler için çok sayıda burs imkânı da sağlıyoruz.

Öğrencilerimiz dünya çapında bir takım olarak veya bireysel olarak birçok yarışmaya katılıyor ve kazandıkları derecelerle bizleri gururlandırıyorlar. Onların ve ailelerinin her zaman yanlarında oluyor ve onları her zaman tüm inancımızla destekliyoruz. Çünkü okulumuzun, sadece bir okul olmaktan da öte öğrencilerimizin yeteneklerini her şekilde ortaya koyduğu bir yer olduğuna inanıyoruz.

7. Sınıf

Eğitim Vizyonumuz Nedir?

CND Ortaokulu; meraklı, yaratıcı, bağımsız ve zorluklara meydan okuyan, geleceğin öncülerini yetiştirmeyi kendine vizyon edinen bir kurumdur.

Öğrencilerimiz 7. sınıfa ulaştıklarında, eğitim deneyimlerini dış dünyayla birleştirmek için güçlü bir dürtü duyarlar. Seslerinin duyulmasını ve daha küresel ve aktif bir vatandaş olmasını sağlayan büyük ölçekli projelerde yer almak isterler. Önceki senelerde öğrendikleri becerileri, daha karmaşık metinler ve denemeler yazıp okuyarak ve daha sofistike bir dil kullanarak geliştirirler. Bu beceriler, öğrencilerimizin yeteneklerini derinleştirecek ve onların 8. sınıfa daha donanımlı bir şekilde girmelerini sağlayacaktır.

Öğrencilerimizin Sosyal Gelişimlerini Nasıl Destekliyoruz?

Öğrencilerimiz, bir taraftan kendi bireyselliklerini geliştirip algılarken diğer taraftan çok kültürlü bir ortamda iletişim kurma becerileri kazanırlar. 5. sınıftan 8. sınıfa kadar farklı kültürlerin renklerini uyum içinde deneyimleme fırsatını elde ederler. Çeşitli sosyal ve eğitimsel proje ve deneyler yaparken, birbirlerine olan benzerliklerinin ve birbirinden farklı olan yönlerini keşfedip âdeta bir mozaik oluştururlar.

Sürekli olarak bir ekip ruhuyla hareket eden ortaokul kademesi, öğrencilerimizin sosyal gelişmelerini dinleyip anlayarak ve kendi ihtiyaçlarını kendilerinin fark etmesini sağlayarak destekler.

Birbirleriyle barışçıl ve hareketli bir ortamda nasıl anlaşacaklarını, anlaşmazlıkları nasıl çözeceklerini, işbirliği içinde nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğrendiklerinde, sadece bir sınıfta değil, aynı zamanda toplumda nasıl var olacaklarını da kavrarlar.

Öğrencilerimizin sosyal gelişimlerinin yanı sıra duygusal gelişimlerini de dikkate alıyoruz. Dolayısıyla, kendi toplumlarının ötesindeki dünyayı fark etmeye başladıklarında her zaman onların yanlarındayız. Onların seslerini, fikirlerini ve dış dünyayla daha güvenli şekilde etkileşim kurma seçimlerini destekliyoruz.

Bir proje başlatmak, sorunları ve engelleri ele almak ve nihayetinde zaman içinde tamamlamak, birçok duygusal beceride ustalık gösterir. Dahası, bir ekipte çalışmak, temel iletişim becerilerini kullanmak, dinlemek, yeniden yorumlamak ve sorgulamak onların sosyal olarak kendilerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır

Psikolojik Bakışımız 

Öğrencilerimizin ortaokul yaşantısına birçok alanda destek sağlayan psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisimiz, 7.sınıfta ağırlıklı olarak akademik gelişime dâhil edebileceğimiz öğrencinin hangi öğrenme stilini benimsediği ya da ona uygun olanın hangisi olduğunu belirlemektedir. Öğrencinin bu dönemdeki gelişimi için test  çözme becerilerinin geliştirilmesi, zamanın verimli kullanması başlıkları altında çalışmalar yapılır. İlgi ve yeteneklerin keşfedilmesi, öğrencinin geleceği için kendisini geliştirmesi de hedefler arasındadır. 

Çevreyle kurulan sosyal ilişkilerin sağlıklı olması ve doğru iletişim becerilerinin  sergilenmesine yardımcı olmak için sosyal ve duygusal gelişim birimimizce desteklenir. Rehberlik ve Psikolojik danışma servisi, öğrencilerin bu dönemde yaşadıkları değişken duygu durumlarını düzenleyebilmeleri ve yönetebilmeleri için bireysel görüşmelerini yoğun bir şekilde devam ettirmektedir.

Sanata ve Spora Bakışımız

CND'deki öğrenciler, öğretmenleri tarafından her alanda olduğu gibi “Sanat ve Spor” alanında da yeteneklerini geliştirmeleri ve göstermeleri için teşvik edilir. CND ailesi olarak “Görsel Sanatlar, Müzik ve Spor” alanlarında iyi eğitim almak için bir kültür kurmakla kalmıyor, aynı zamanda yetenekli ya da  lisanslı öğrenciler için çok sayıda burs imkânı da sağlıyoruz.

Öğrencilerimiz dünya çapında bir takım olarak veya bireysel olarak birçok yarışmaya katılıyor ve kazandıkları derecelerle bizleri gururlandırıyorlar. Onların ve ailelerinin her zaman yanlarında oluyor ve onları her zaman tüm inancımızla destekliyoruz. Çünkü okulumuzun, sadece bir okul olmaktan da öte öğrencilerimizin yeteneklerini her şekilde ortaya koyduğu bir yer olduğuna inanıyoruz.


8. Sınıf

Eğitim Vizyonumuz Nedir?

CND Ortaokulu; meraklı, yaratıcı, bağımsız ve zorluklara meydan okuyan, geleceğin öncülerini yetiştirmeyi kendine vizyon edinen bir kurumdur.

Son sınıfta 8. sınıf öğrencilerimiz lisede eğitimlerine devam etmek için ihtiyaç duyacakları her şeyi elde etmeye hazırlardır. Tüm derslerde bilgileri daha iyi kavrarlar. Üstün hipotezler ve yapılandırılmış deneyler yaparak, topluluklara kapsamlı araştırma yöntemleri ve etkili iddiaları sunarlar. Birçok açıdan, 8. sınıf bir geçiş yılıdır, çünkü öğrencilerin ortaokul becerilerini kazanması ve “liseli” olmaya başlaması beklenmektedir.

Öğrencilerimizin Sosyal Gelişimlerini Nasıl Destekliyoruz?

Öğrencilerimiz, bir taraftan kendi bireyselliklerini geliştirip algılarken diğer taraftan çok kültürlü bir ortamda iletişim kurma becerileri kazanırlar. 5. sınıftan 8. sınıfa kadar farklı kültürlerin renklerini uyum içinde deneyimleme fırsatını elde ederler. Çeşitli sosyal ve eğitimsel proje ve deneyler yaparken, birbirlerine olan benzerliklerinin ve birbirinden farklı olan yönlerini keşfedip âdeta bir mozaik oluştururlar.

Sürekli olarak bir ekip ruhuyla hareket eden ortaokul kademesi, öğrencilerimizin sosyal gelişmelerini dinleyip anlayarak ve kendi ihtiyaçlarını kendilerinin fark etmesini sağlayarak destekler.

Birbirleriyle barışçıl ve hareketli bir ortamda nasıl anlaşacaklarını, anlaşmazlıkları nasıl çözeceklerini, işbirliği içinde nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğrendiklerinde, sadece bir sınıfta değil, aynı zamanda toplumda nasıl var olacaklarını da kavrarlar.

Öğrencilerimizin sosyal gelişimlerinin yanı sıra duygusal gelişimlerini de dikkate alıyoruz. Dolayısıyla, kendi toplumlarının ötesindeki dünyayı fark etmeye başladıklarında her zaman onların yanlarındayız. Onların seslerini, fikirlerini ve dış dünyayla daha güvenli şekilde etkileşim kurma seçimlerini destekliyoruz.

Bir proje başlatmak, sorunları ve engelleri ele almak ve nihayetinde zaman içinde tamamlamak, birçok duygusal beceride ustalık gösterir. Dahası, bir ekipte çalışmak, temel iletişim becerilerini kullanmak, dinlemek, yeniden yorumlamak ve sorgulamak onların sosyal olarak kendilerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır

Psikolojik Bakışımız

Ortaokulun bitiş senesi olan 8.sınıf, öğrencilerin liseye geçiş yapacakları son yıl olmasıyla birlikte sınava yönelik çalışmaların ön plana çıktığı, beraberinde mesleklere ve bireyin kendini tanımasına yönelik çalışmaların olduğu ve mental destek odaklı bir yaklaşımın benimsendiği bir senedir. 

Başarının sadece akademik yeterlilik ile sağlanamayacağı gerçeği doğrultusunda, yeterliliğin yanı sıra psikososyal çalışmalarla ve kişiye özgü hedef planı oluşturarak öğrencinin desteklenmesine öncelik verilir. Öğrencilerin lise hayatına geçiş yapacakları ortaokulun son senesinde, kendi özelliklerini keşfederek istekleri ve potansiyelleri doğrultusunda tercihler yapabilmesi için farkındalık kazanmaları amaçlanmaktadır.

Sanata ve Spora Bakışımız

CND'deki öğrenciler, öğretmenleri tarafından her alanda olduğu gibi “Sanat ve Spor” alanında da yeteneklerini geliştirmeleri ve göstermeleri için teşvik edilir. CND ailesi olarak “Görsel Sanatlar, Müzik ve Spor” alanlarında iyi eğitim almak için bir kültür kurmakla kalmıyor, aynı zamanda yetenekli ya da  lisanslı öğrenciler için çok sayıda burs imkânı da sağlıyoruz.

Öğrencilerimiz dünya çapında bir takım olarak veya bireysel olarak birçok yarışmaya katılıyor ve kazandıkları derecelerle bizleri gururlandırıyorlar. Onların ve ailelerinin her zaman yanlarında oluyor ve onları her zaman tüm inancımızla destekliyoruz. Çünkü okulumuzun, sadece bir okul olmaktan da öte öğrencilerimizin yeteneklerini her şekilde ortaya koyduğu bir yer olduğuna inanıyoruz.

CND Ortaokul Yabancı Diller Bölümü

 İngiliz Dili (ELA)

Bu ders öğrencilere; İngilizce iletişim kurmak, konuşmak, yazmak ve sunmak için gerekli becerileri öğretmeye odaklanacaktır. Bu; grup etkinlikleri, akademik tartışmalar - resmî ve gayri resmî ve deneme yazma ödevlerinin bir karışımı yoluyla yapılacaktır. İngiliz edebiyatının çeşitli türleri farklı metinler kullanılarak incelenecektir. Her dönem değerlendirmesi, dönem başına iki sınav, çeşitli sınıf içi performanslar ve ödevler ve bir grup projesinden oluşacaktır.

Öğrencilerin standart İngilizce dil bilgisi kuralları açısından iyi bir dil kullanımı göstermeleri beklenir: bağlaçların işlevleri, edatlar, kesişmeler, cümle yapısı ve uygun zaman ve koşulları iletmek için fiil zamanının kullanımı.

Öğrencilerin standart İngilizce yazım kuralları açısından İngilizceye iyi hâkim olmaları beklenir: doğru noktalama ve büyük harf kullanımı, farklı yazı stillerinin amacını anlama, verilen isteme göre fikirleri amaçlı bir şekilde düzenleme, uygun kelime seçimi ve sesin dahil edilmesi.

Öğrencilerden, gelişmiş dil bilgisi açısından İngilizceye iyi bir hâkimiyet göstermeleri beklenir: Yunanca ve Latin kökenlerine aşina olmak, dinleyici / okuyucu ilgisine göre ve stile göre anlamlı cümleler oluşturmak, akıcı konuşma, drama, şiir, video ve uluslararası konuşmada kullanılan İngilizce çeşitlerini (ör. lehçeler, vurgular, argo sözcükler) karşılaştırmak.

Öğrencilerin kelime edinimi açısından iyi bir İngilizce dili göstermeleri beklenmektedir: yabancı kelimeleri çözmek ve bağlam kullanmak, referans materyalleri kullanmak (örneğin, sözlükler, eş anlamlılar sözlüğü, deyim ve atasözleri), yeni kelimelerin telaffuzunu bulmak için tek ses oluşturan ünlü harf çiftlerini kullanmak, bilinmeyen kelimeleri eş anlamlı, zıt anlamlı ve eş sesli kelimeler kullanarak karşılaştırma.

Öğrencilerden standart İngilizce okuma açısından İngilizceye iyi bir hâkimiyet göstermeleri beklenir: tahminler ve çıkarımlar yapma, farklı türleri tanımlama, farklı bakış açılarını anlama, daha üst düzey düşünme becerilerini gösterme, neden ve sonuç ilişkisi kullanma, olgu ve fikir ayrımı, tüm edebi unsurları tanımlamak, mecazi dili yorumlamak, bir metnin anlamını ve yazarının amacını tanımak ve açıklamak, güvenilir ve güvenilir olmayan kaynakları belirlemek.

Yabancı Öğrencilere Türkçe

Türkçe dersi, “okuma, dinleme, konuşma, yazma ve dil bilgisi” bölümlerinden oluşmaktadır. Bu bölümlerin her biri, bir diğerini tamamlar niteliktedir. Dersin işlenişinde farklı kaynaklardan yararlanılmakta, öğrencilerin konuyu daha iyi anlamaları adına onlara proje ödevleri verilmekte ve grup çalışmaları yapılmaktadır.

Türkçe dersinde öğrencilerin Türk dilini ve kültürünü tanımaları, benimsemeleri, geliştirmeleri, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ulusal duygularını pekiştirmeleri ve yaşadıkları ülkeye uyum sağlayarak etkili toplumsal ilişkiler içine girmeleri hedeflenmektedir.

Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanması ve artan kelime dağarcığıyla birlikte muhakeme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Duygu ve düşüncelerimizi karşımızdakilere aktarmanın en önemli ve etkili yolu dil olduğu için, Türkçe dersi özellikle bu yönüyle büyük bir önem taşımaktadır.

Fransızca

Birinci veya ikinci bir yabancı dili okul bağlamında öğrenmek, çocukların ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Öğrencilere yeni bir dünya keşfetmeleri ve diğer kültürleri tanımaları  için Fransızca öğrenme arzusunu vermek bizim elimizdedir. 

Fransızca derslerimiz, “Ortak Avrupa Diller Referans Çerçevesi”nin tavsiyelerine uygun olarak 5 iletişim becerisini kapsayacak şekilde tasarlanmıştır: sözlü ve yazılı anlama, bireysel ve interaktif sözlü üretim ve yazılı üretim. Dersimizin amacı, ağırlıklı olarak gerçekçi iletişim becerilerini geliştirerek ve etkileşimli görevler gerçekleştirerek, Fransızca’yı eylem odaklı bir yaklaşımla somut, anlamlı, teşvik edici ve motive edici bir öğrenme ortamına ulaşmaktır. Temalarımız öğrencilerin ilgi merkezlerine, ihtiyaçlarına ve beklentilerine (okul, arkadaşlar, oyunlar, şarkıcılar, yiyecek, hobiler, aile vb.) göre seçilir ve "Fransızca'da hareket et" gibi pedagojik projelerimiz öğrencilerin somut ve yararlı günlük kazanımlarına odaklanır.

Proje tabanli öğrenme si̇stemi̇mi̇z, yeni̇ bi̇lgi̇leri̇n somut ve ödülendi̇ri̇ci̇ bi̇r şeki̇lde öğrenci̇leri̇mi̇ze tam öğrenme fırsatı sunar. Projeleri̇mi̇z öğrenci̇leri̇mi̇ze, sözlü ve yazılı i̇leti̇şi̇m alanında, günlük yaşamda di̇li̇n doğru kullanımı açısından deneyi̇m kazandırmaktadir. Bi̇rçok bi̇reysel veya grup faali̇yetleri̇nde (rol yapma, şarkılar, şi̇i̇rler,) öğrenci̇ler Fransızca’yı korkusuzca ve eğlenceli̇ bi̇r şeki̇lde kullanmayi öğreni̇rler. Öte yandan, öğrenci̇ni̇n kendi̇ öğrenme beceri̇si̇ni̇n farkına varması da oldukça önemli̇di̇r. Fransızca dersi̇ i̇çi̇n di̇ğer değerlendi̇rme araçları da (örneği̇n:öğrenci̇ni̇n farkındalık kazanması amacıyla güçlü ve zayıf yanlarını öğrenmesi̇) portföy olarak kullanilir. 

CND Ortaokul Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü

Matematik

Ortaokul matematik derslerinde amacımız, öğrencilere keşfedebilecekleri yolları sunarak öğrenmelerini sağlamaktır. Öğrencilerin daha üst düzey düşünme ve anlama becerileri için matematik öğretimi sağlanmaktadır. Her matematiksel alanda öğrenciler, kavramları sorgular ve matematikteki kavramları günlük yaşamlarıyla ilişkilendirir. Böylece, kalıcı matematik öğrenimi sağlanmış olur.

Öğrencilerin matematiksel gelişimi, günlük yaşam durumları veya problemleri ile ilgili dönemlik projelerle beslenir. Öğrenciler, matematiksel akıl yürütmelerini bir projeye uygulayarak matematiksel anlayışlarını izleme ve geliştirme şansına sahiptir.

CND Okulları müfredatı hem Türkiye/MEB hem de Canada/New Brunswick müfredatının sentezidir. Bu nedenle öğrenciler, başarıları ve iyileştirme alanları için uluslararası bir ölçüt sağlayan Gauss gibi Uluslararası Sınavlar ile ilerici bir adım daha atarlar.

Fen Bilimleri

Bu dersin amacı, uygulamalı araştırmalar ve pratik araştırmalar yoluyla Fen Bilimleri dersindeki kavramları öğrenmektir.

Bu ders, bilimin dünyamızdaki rolünü tanımanın ve anlamanın önemi ile başlar.

Bilimin doğası, yer ve uzay bilimi, yaşam bilimi ve fizik bilimi gibi farklı bilim alanlarını keşfetmek için bir sıçrama tahtası olarak kullanılır.

Öğrenciler, bilgiyi entegre etmelerine olanak sağlayan ve laboratuvarda yapacakları deneyler  yoluyla araştırma becerilerini geliştirirler.

Her üniteden sonra öğrenciler ayrıca kullanılan fizik prensiplerini, uygulama sunumunu ve grup çalışmasını kullanarak projelerini yaparlar.

CND Ortaokul Sosyal Bilgiler Bölümü

Sosyal Bilgiler

Öğrenciler tarafından sorulan doğru sorular, verilen tüm doğru cevaplardan daha önemlidir. Akademik gelişimimizde, Düşünme Becerileri Eğitimini merkez alıyoruz. Soran , sorgulayan ; neden -sonuç ilişkisi kurabilen olayların çok boyutluluğunu görebilen, öğrendiklerini günlük hayatın içerisinde kullanılabilen; fikir üretebilen, milli ve ahlaki değerleri yüksek, ilerici, çağdaş ve akademik olarak gelişmiş bireyler yetiştirmek, temel varlık sebebimizdir. 

Sosyal Bilgiler dersi olarak temel amacımız Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda kendi kültürüne bağlı, diğer kültürlere saygılı, farklılıkları zenginlik olarak gören, günlük gelişmeleri ve değişimleri izleyen, çözüm yolları arayan, sorgulayan, üretken, sosyal duyarlılığı ve çevre bilinci gelişmiş, çağdaş, evrensel boyutta düşünebilen, cumhuriyet kazanımlarını benimsemiş, demokrasiyi yaşam biçimi olarak gören bireyler yetiştirmektir.

Derslerimizde “Her öğrenci farklı öğrenir.” ilkesinden yola çıkarak farklılaştırılmış  öğretim metotlarına yer veriyoruz. Görsel, işitsel ve kinestetik öğrenme teknikleriyle, eğitim teknolojilerini aktif olarak kullanıyoruz. Haritalar, eğitsel oyunlar,bölüm olarak planlanan geziler ve ulusal, uluslararası alanlarda katıldığımız proje çalışmalarımız ile dersler eğlenceli hâle getirilirken,  öğrenme ortamlarını zenginleştiriyoruz. Bizler eğitimin bir “çıktı” değil,  “süreç” olduğu bilincinden hareketle , öğrencilerimizin sahip olduğu bireysel farklılıkları önemsiyor, kendi yetenekleri ve istekleri doğrultusunda zenginleştirilmiş deneyimler yaşatarak, onları hayata hazırlıyoruz.

CND Ortaokul Sanat Bölümü

Görsel Sanatlar

Zihinsel ve algısal yeteneklerini görsel eğitim yoluyla geliştiren, içlerinde estetik hassasiyet kazanan, görsel değerler hakkında bilgi sahibi olan, duygu ve düşüncelerini görsel dil ile ifade eden, yaratıcı düşünme yapısı kazanan, sanat eserlerini okuyan ve anlayan öğrencileri yetiştirmek temel nedenimizdir. Sanat sevgisi ve bilinci kazanır.

Bölümün Amaçları

Öğrencilerimize estetik duyarlık kazandırmak ve onları görsel değerler hakkında bilgilendirmektir. Öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini görsel dil aracılığı ile ifade edebilmelerini sağlamaktır. Görsel eğitim yoluyla öğrencinin zihinsel, algısal yeteneklerini geliştirmektir. Öğrencilerimize yaratıcı bir düşünce yapısı kazandırmak ve sürekli, görsel çevresini sorgulayan, eleştiren; değer yargılarına sahip olması için değerlendirmeye yönelik davranış biçimlerini verebilmektir. Baktığını gören, algılayan, düşünen ve birtakım yargılarda bulunabilen, kişilik sahibi birer birey hâline getirmektir. 

Okulumuzda uygulanan sanat eğitiminde bireysel farklılıklar gözetilir. İki ve üç boyutlu çalışmalara yer verilir. Dersler, farklı yöntem ve tekniklerle ilgi çekici hâle getirilir.

Öğrencilerimizin geçmişten günümüze tüm ulusal ve evrensel sanat eserlerini ve sanatçıları tanımasını; güzel sanatlara konu olan eserleri anlamasını ve beğeniyle yorumlanmasını  sağlamak, okulumuz görsel sanatlar bölümünün amaçlarındandır.

Görsel sanatlar öğretim programları; temel sanat eğimi, görsel sanatlarda biçimlendirme, görsel sanat kültürü, müze bilinci gibi öğrenme alanları ile yapılandırılarak seçilen plastik sanatlar eğitimi her sınıf seviyesinde verilmektedir.

Görsel sanatların farklı alanlarından oluşan kulüp çalışmaları ile öğrencilerimizin keyif aldığı bir hobi edinmesi de öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Eğer bir hobiniz varsa kendi sınırlarınızı, neyi ne kadar iyi yapabildiğinizi görebilirsiniz. Çünkü hobiler, sosyal iletişimi güçlendirir ve problemlere karşı yaratıcı çözümler üretilmesini sağlar. 

Müzik

Müziğin kompozisyonu, performansı ve eleştirel analizinin yönlerini içeren ders, öğrencileri çok çeşitli tarihsel ve sosyo-kültürel bağlamlardan müziğin formlarına, stillerine ve işlevlerine maruz bırakır. Öğrenciler kendi geçmişlerinden ve başkalarının müziğini yaratır, bunlara katılır ve düşünürler. Yaşam boyu zevk için olduğu kadar daha fazla çalışma için müzik yapma fırsatı veren pratik ve iletişimsel beceriler geliştirirler.

Programımız, müzik öğelerinin keşfi, kontrolü ve geliştirilmesi yoluyla yaratıcı becerilerin geliştirilmesini teşvik eder:

• beste yapmak

• beste müzik teknolojisi

• düzenleme

• doğaçlama

• üslup teknikleri


Solo performans

Solo müzik yapımı ile performans becerilerinin geliştirilmesi

Grup performansı

Grup müziği yapımıyla performans becerilerinin geliştirilmesi

Müzik algısı

Müzik kültürlerinin karşılaştırılması, karşılaştırılması, incelenmesi ve karşılaştırılması.

Öğrencilerimizin:

• Müziğin zaman, mekan ve kültürlerle ilgili bilgisi, anlayışı ve algısı

• Eleştirel müzik anlayışlarını tanımlamak ve yansıtmak için uygun müzik terminolojisi

• Müziğin zaman, mekan ve kültürlere göre karşılaştırmalı analizi

• Müzik öğelerinin keşfi, kontrolü ve geliştirilmesi yoluyla yaratıcı beceriler

• Solo müzik yaparak performans becerileri

• Yansıtıcı düşünce yoluyla eleştirel düşünme becerileri müzik sayesinde keşfedilir ve geliştirilir.

CND’de Bir Gün

 8.15 - 8.45: Öğrencilerin okula gelişi

8. 45 (Pazartesi günleri): Haftanın Açılış Töreni

8.50 - 13.00: Sabah Dersleri (9:30 - 9:50 Kahvaltı Saati)

13.00 - 13.40: Öğle Yemeği 

13.40 - 16.00: Öğleden Sonra Dersleri

16.15 - 17.00: Etütler ve Müfredat Dışı Etkinlikler


CND Ortaokul Kulüpleri

Yemek Kulübü

Öğrencilerle yemek pişirmek, onları iyi ve sağlıklı beslenme konusunda eğitmenin harika bir yoludur. Bu sayede onları sağlıklı yiyecekler yemeye teşvik edebilir, onlara iletişim ve ekip çalışması becerilerini geliştirme fırsatı verebiliriz. Yemek yapmak, çocukların (öğrencilerin) lezzetli bir şeyler yaratmak için bir ortakla çalışırken yaratıcı olmalarını sağlar.

Yemek kulübünde öğrencilerimiz dokunarak, hissederek, koklayarak, tadarak ve dinleyerek öğrenirler. Ayrıca hayatlarının geri kalanında kullanabilecekleri temel pişirme becerilerini de kazanırlar.


World Scholars Cup (Dünya Bilginler Kupası)

World Scholars Cup’ın arkasındaki fikir, geleneksel akademik yarışmalardan ve konferanslardan farklı bir şey yaratmaktır. Geleceğin liderlerine küresel bir ortam yaratmak ve öğrencilerin farkında olmadıkları yeni becerilerini ve güçlü alanlarını keşfetmelerine olanak sağlamaktır. Ayrıca odaklanılan en önemli konu ise farklı kültürleri bir araya getirerek bugüne ve geleceğe ait fikir ve durumlar üzerine münazara yaptırıp, kompozisyon yazdırmaktır.öğrencileri sadece mevcut güçlü yönlerini göstermeleri için değil, yenilerini keşfetmeleri için motive eder.

Öğrenciler tartışma becerilerini ve yazma becerilerini sergilerler.

Akıl Oyunları

Bu kulüpte, öğrenciler;

Analitik düşünme

Anlama

Mekansal farkındalık

Kavramsal Öğrenme

Yanal ve Eleştirel Düşünme

Yaratıcılık

Problem çözme

Dilsel geliştirme ve çok daha fazlasını geliştirmeyi hedefler.

Görsel Sanatlar

 CND Ortaokulu'nun "Görsel Sanatlar Kulübü" çocuklarımızın hayali dünyalarını, fikirlerini ve düşünce biçimlerini geliştirmeyi ve çeşitli uygulamalar yoluyla farklı teknikler sunmayı amaçlamaktadır. Bu kulüpte, öğrencilerimiz çalışmalarıyla kendilerini ifade etme, sanat kültürü edinme, çağdaş, medeni ve yaratıcı bireyler olarak kendilerini geliştirirler.

   Görsel Sanatlar Kulübünün misyonu, öğrencilerin resim, çizim ve el sanatları alanlarında eğitimini ilerletmektir. Öğrenciler, topluluk sanat gösterilerine ek olarak yerel sanat sergileri ve yarışmalar için sanat çalışmaları düzenleme fırsatı bulurlar.

Kulüp, diğer sanat öğrencileri için sanatsal arayışlarında birbirlerine destek olabilmeleri için bir dostluk duygusu geliştirir. Kulüp üyeleri ayrıca sanat galerilerine ve müzelere seyahat etme şansına sahiptir.

Satranç Kulübü

Satranç Ustamızdan Bir Mesaj: Ari Kiremitciyan

“Merhaba Sevgili öğrenciler, ben Ari Kiremitciyan. Ben bir Fide Master'ım (satrançta 2300 ELO'yu geçtiğinizde elde ettiğiniz bir unvan). 2014 yılında Avrupa amatör satranç şampiyonu oldum. Geçen yıl CND Okullarında çalışmaya başladım. Geçen sene çoğunlukla birbirimizle oyun oynuyorduk, satranç bulmacalarını çözüyor ve ustaların oyunlarını birlikte analiz ediyorduk. Bu yıl da turnuvalar düzenlemeyi planlıyoruz. Kulüp satranç hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen herkese açıktır; yeni başlayan olmanız veya oyun hakkında bilginiz olması önemli değildir. Herkese açık bir kulüptür.”

Temel Ji̇mnasti̇k

Jimnastik, çocuklar için temel spor dalı olup küçük yaşta çocuğun var olan esnekliğini kaybetmemesi ve pekiştirmesi için önerilebilecek tek branştır.Hedefimiz, çocuklara sporu tanıtmak, sevdirmek, hem eğlenebilecekleri ve hem de dikkat, koordinasyon becerilerini geliştirebilecekleri bir ortam sunmaktır.  Unutulmamalıdır ki sağlıklı bir yaşam için spor şarttır ve ağaç yaş iken eğilir.

Voleybol

Öğrencilerimizin voleybol sporuna yönelik hareketlilik, beceriklilik ve koordinasyon özellikleri geliştirilir. Voleybol ile ilgili temel beceriler edinmeleri sağlanır. Bu yaş grubundaki öğrencilere voleybola yönelik hazırlayıcı eğitici oyunlar oynatılır. Temel duruşlar, alttan servis atma, manşet paslaşma, parmakla paslaşma, grupla oynamaya istekli olma, oyun kurallarını bilme ve bu kurallara uyma, kazandırılacak davranışlardır.

Basketbol

Öğrencilerimize bu aktivite ile işbirliği yapma, kurallara uyma, liderlik yapma, dostça oynama, kaybetmeyi kabullenme, kazanmayı kutlama gibi davranışlar kazandırılır. Ayrıca basketbolla ilgili temel becerileri (temel duruş, top tutma, çeşitli şekillerde paslaşma, alçak ve yüksek top sürme, durarak ve sıçrayarak çembere atış yapma) kazandırmak ve üst düzeye çıkarmak hedeflenmektedir. 

Teni̇s

Tenis sporunun temel kural ve tekniklerinin gösterilip uygulamasını sağlamak ve bununla birlikte öğrencilerimizin kort üzerinde el ve ayak koordinasyonunu geliştirmek amaçlanmaktadır.

Yüzme

Öğrencilerimize en başta yüzme sporunun sevdirilmesi, temel kurallar ve tekniklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Suyun üzerinde durabilmeleri sağlanır; suyun içerisinde el ve ayaklarını koordineli bir şekilde kullanmayı öğrenirler. Gelişim dönemlerine göre stil öğrenme ve kulvar antrenmanları başlar.

Futbol

Öğrencilerimize bu aktivite ile işbirliği yapma, kurallara uyma, liderlik yapma, dostça oynama, kaybetmeyi kabullenme, kazanmayı kutlama gibi davranışlar kazandırılır. Ayrıca futbolla ilgili temel becerileri (pozisyon alma, top sürme, pas istasyonu kurma, pas alma ve pas verme, şut atma, orta yapma vb. ) kazandırmak ve üst düzeye çıkarmak hedeflenmektedir.

Modern Dans

Bu çalışmalarda öğrencilerimize, müzik, ritim ve estetiği birleştirerek eğitim verilmesi amaçlanmaktadır. Esneklik, uyum, takım çalışması ve koreografi gibi alanlarda temel eğitim ile başlayan süreç profesyonel gösteriler ile tamamlanır. Hazırlanan koreografileri çeşitli gösterilerde sunulur. 

Yaratıcı Drama

Yaratıcı drama çalışmaları, çocukların yaratıcı güçlerini kullanmalarını sağlamak, konsantrasyonu, grup koordinasyonunu geliştirmek, vücudunun, sesinin zengin olanaklarını keşfetmek, eleştirel güçlerini arttırmak amacıyla yapılmaktadır.

CND Ortaokulu Veli İletişimi

Ortaokul Düzeyinde, velilerle iletişimimizi Zamanlanmış Toplantılar ve Günlük İletişim olmak üzere iki ana başlığa ayırıyoruz.

Zamanlanmış Toplantılar

Her değerlendirme döneminden sonra, öğrencilerin her bir ders için kazanımlarını sunmak üzere bir veli-öğretmen buluşmamız olmaktadır. Ayrıca, yıl boyunca herhangi bir zamanda fikir paylaşmak için öğretmenler ve veliler arasında randevularla düzenlenen toplantılar yapılabilmektedir.

Günlük İletişim

CND Okulları olarak K12net platformu üzerinden günlük bilgileri velilerle paylaşmaktayız.

Ebeveynler bize ulaşmak için çağrı merkezimizi, danışman öğretmenimizi ve müdür yardımcılarını istedikleri zaman arayabilmektedirler.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

CND’de sürdürdüğümüz Psikolojik Danışma ve Rehberlik hedeflerimizde önceliğimiz okul öncesinden liseye kadar her öğrencimizin potansiyeli ve becerileri doğrultusunda “kendini gerçekleştirmesi”ne ve bilge bir birey hâlinde yaşama hazır olmasına olanak sağlamaktır.

Donanımlı ekibimiz tarafından hazırlanan gelişimsel ve önleyici temelli PDR programımız,

öğrencilerimize hayatlarında önemli rol oynayan herkesi kapsar. Takibi esas tutan bir öz ile

hazırlanmış olan çalışmalardan oluşan sistemimiz; öğrenci, veli ve çalışanlarımıza uzman desteği sağlayarak duygusal, sosyal ve akademik süreçlerin sağlıklı bir şekilde devam etmesini hedefler.

Psiko-sosyal Gelişim Hedeflerimiz

-Öz güveni geliştirme

-Sorun çözme becerilerini geliştirme

-Sorumluluk duygusu geliştirme

-Kendini tanıma becerilerini geliştirme

-Kendini ifade edebilme becerilerini geliştirme

Gelecek Yüzyılın Eğitim Modeli ile tanışmak için hazır mısınız?

HEMEN KAYIT OLMAK İÇİN TIKLAYIN