Cnd Schools

Kayıt

Okul Kabul Süreci:

CND Okulları yönetmeliğine uygun olarak öğrencilerin kayıt ve kabul edilmesi için aşağıdaki şartların gerçekleşmesi gerekir:

a)    CND Okullarında ilan edilen kontenjan ile sınırlı olarak her yıl kurumumuz tarafından gerçekleştirilen yabancı dil ( İngilizce ) mülakatında belirtilen standartlar dâhilinde yabancı dil bilgisine hâkim olmak.

b)    CND Okuluna kayıt olmak isteyen öğrencilerin, mülakat sonuçları (ortaokul, lise ) veya PDR görüşme sonuçları (ilkokul 2.,3.,4. Sınıf ) ilan edilme şekline göre, ilgili kademe için  kurum tarafından belirtilen öğrenci sayısıyla sınırlı kayıt alınabilecek. Başarılı sıralamasının belirlenmesinde öğrencilerin aldıkları mülakat sınav sonuçları belirleyici olacaktır.

c)        Okulumuz yönetmeliğince lise kademesinde öğrenci alımlarına ilişkin dikkat edilmesi gereken esaslar şu şekildedir : Lise kadememiz için Hazırlık sınıfı ,9. ,10. ,11. Sınıflarda öğrenci alımı yapılmaktadır. Okulumuz 12. Sınıf öğrenci kaydı kabul etmemektedir. Lise kademesine geçiş için mülakat görüşmeleri sonucunda beklenilen puanı alamayan öğrencilerin hazırlık sınıf okumaları zorunludur.

d)    Anaokulu ve ilkokul 1.sınıf kayıt kabulleri için okul komisyonumuzca görüşme yapılır.Görüşme sonucunda elde edilen rapor doğrultusunda öğrenci kendi yetenekleri, zeka türü, mizaç tipi, akademik hazır bulunuşluğu doğrultusunda kendisi için en uygun olan sınıfa yerleştirirlir.

 

Kayıt Dönemi

KAYIT YENİLEME DÖNEMİ: OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN

ERKEN KAYIT DÖNEMİ: OCAK - NİSAN

NORMAL KAYIT DÖNEMİ: MAYIS – HAZİRAN - TEMMUZ

GEÇ KAYIT DÖNEMİ: 01 AĞUSTOS - 31 AĞUSTOS


Kayıt için Gerekli Evraklar

Kayıt için gerekli evraklar/belgeler :

1)   Okul tarafından verilen kayıt formu eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir.

*Formda yer alan anne, baba ve öğrenci bilgileri eksisiz bir şekilde doldurulmalıdır. Eksik bilgi olduğu takdirde öğrencinin kaydı gerçekleşmeyecektir.

2)   Öğrenci, anne ve babanın pasaportu ve kimliği veya ikamet kimliğin fotokopisi

3)   A) TC Vatandaşları: Öğrenci, anne ve babanın ikametgâh belgesi ( e-devlet uygulamasından indirilebilir)

Yabancı Uyrukluysanız: Kira sözleşmesinin fotokopisi gerekmektedir.

4)   Anne- baba ayrı ise velâyetname ( sadece Türkçe veya İngilizce dilinde kabul edilmektedir. )

5)   2 adet vesikalık fotoğraf ( son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır).

Anlaşmalı olduğumuz fotoğrafçıdan çektirebilirsiniz, adres aşağıdadır :

 (qr kod eklenmeli )

6)   Yabancı öğrenciler için denklik belgesi.  Detaylar için Kayıt Kabul uzmanı olan Aydan Tuzluk ile görüşünüz.

7)   Muhasebe birimin hazırladığı sözleşme imzalanmalı ve ödeme yapılmalı. İmzalanmayan sözleşme öğrencinin kaydı gerçekleşmeyecektir.

8)   Okul tarafından verilen sağlık formu doldurulmalı.

*Öğrencinin özel bir durumu var ise doktorun vermiş olduğu rapor gerekmektedir.

9)   Öğrencinin durumunu ve okul duyurularını takip etmek için Stoys şifresi mutlaka öğrenci işleri, Bedia Kırk’dan temin edilmesi gerekmektedir)

10)  Öğrencinin ebeveynleri CND Okullarına kayıt yaptırdığı anda, TC Kimlik numarası, oturum izni ya da denklik evraklarından herhangi birini beyan edemeyecek durumdalarsa, en kısa sürede bu belgeleri tedarik etmek zorundadırlar. Bahsi geçen evraklar okula teslim edilene kadar, öğrenci okula sadece Misafir Öğrenci statüsünde kaydedilecektir. Eğer evraklar birinci dönemin sonuna tekabül eden takvim yılının tamamlanmasına kadar tedarik edilemezse, öğrencinin ailesi veya kendisi hiçbir şekilde okuldan resmi bir karne ya da benzeri bir doküman talep etme hakkına sahip olmayacaktır. Veli/ler ve/veya öğrenci/ler durum kendilerine izah edildikten sonra bu durumu onayladıklarına dair formu imzalamalıdırlar.

Form, sözleşmenin imzalanması sırasında Kayıt Kabul birimi tarafından tedarik edilecektir.

11) Veli/leri haricinde bir birey tarafından temsil edilen öğrenciler (Yasal vasi, yasal temcilsi, danışman vb.) ailenin üçüncü bir şahıs tarafından temsil edilmesini onayladıkları tercüme edilmiş noter tasdikli yasal belgeyi okula ibraz etmek zorundadır. Bu tarz bir belge ibraz edilmediği sürece, okula girmek; randevu talebinde bulunmak; ya da öğrenci işleri ile ilgili herhangi bir durumda öğrenci adına işlem yapma salahiyetine izin verilmeyecektir.

*Yukarıda belirtilen evraklar eksiksiz bir şekilde okula temin edilmeli. Aksi takdirde öğrencinin kaydı gerçekleşmeyecektir.

*Sene içerisinde bilgileriniz güncellenir ise mutlaka Öğrenci işleri, İlgen Aydan’a mail ile bildirilmeli,  [email protected]
Burs


SPOR BURSU

Spor bursundan yararlanabilmek için adayın olimpik spor dallarından birinde ya da satrançta milli sporcu olması ve aktif sporculuğunun devam ediyor olması gerekmektedir.

Hazırlık Sınıfı için; Sadece hazırlık sınıfında geçerli olmak üzere, liseye yeni kayıt yaptıran öğrencilerden milli sporcu olanların yanı sıra,
• Milli Takım veya olimpiyat kamplarına çağrılmış olanlar,
• Takım sporu yapanlardan Birinci Lig Türkiye Kulüpler Şampiyonası’nda ya da Türkiye Okullar Şampiyonası’nda ilk 4 dereceye giren takımlarda oynamış olanlar,
• Bireysel spor dallarında spor yapanlardan geniş katılımlı (en az 20 sporcunun katıldığı) Türkiye Şampiyonaları’nda ilk üç dereceye girmiş olanlar, bu burstan yararlanmak için başvurabilir.

Ara sınıflar (mevcut öğrenciler) için;
• Okullarımızda kayıtlı öğrencilerden sadece Milli sporcu olanlar belirlenmiş bütçe çerçevesinde bu burstan yararlandırılır.
• Bunun yanı sıra, okulumuzda eğitimine devam eden öğrencilerden Türkiye Kulüpler Şampiyonası’nda ilk 4 dereceye giren takımlarda oynamış olanlar da bu burstan yararlanmak için başvurabilir. Burstan yararlanabilmek için Bursun Devam Şartı maddesinde sayılan istisnalar dışında öğrencilerin, ilgili spor dalında okulda takım olması halinde, okul takımında oynaması gerekir.

SANAT BURSU

Hazırlık Sınıfı için;
• Devlet Konservatuarı’nda yarı zamanlı öğrenci olarak okuyan veya konservatuardan mezun olmuş olan veya,
 • Birleşmiş Milletlerce düzenlenmiş ( UNICEF, UNESCO gibi) yarışmalarda ilk 3 dereceye girmiş olanlar, burstan yararlanmak için başvurabilir.

Ara sınıflar (mevcut öğrenciler) için;
• Okullarımızda kayıtlı öğrencilerden, hazırlık sınıfı için aranan kriterleri liselerimizdeki öğrenimleri sırasında elde eden öğrencilerimiz, bu kriterleri elde ettikleri tarihten sonraki dönemler için burstan yararlanmak üzere başvurabilirler.
• Devlet Konservatuarları’nın yetenek sınavıyla alınan bölümlerinde yarı zamanlı okuyan öğrenciler bursiyer adayı olabilir. Bu konservatuarların açtığı kurs programları bursun kapsamı dışındadır
 
BİLİM BURSU

Hazırlık Sınıfı için;
• TÜBİTAK tarafından düzenlenen Ulusal Bilim Olimpiyatı’nda, ortaokul öğrenciliği sırasında, altın, gümüş ya da bronz madalya alan öğrencilere, okullarımıza kayıt yaptırmaları halinde tahsis edilir.
Ara sınıflar (mevcut öğrenciler) için;
• Okullarımızda kayıtlı öğrencilerden, TÜBİTAK tarafından düzenlenen Ulusal Bilim Olimpiyatları’nda ya da Ulusal Proje Yarışması’nda, altın, gümüş ya da bronz madalya alan öğrencilere, okulumuzdaki eğitim hayatı boyunca tahsis edilir.
 
BURSUN DEVAM ŞARTI

 • Spor Bursu: Her öğrenim yılında, öğrencinin Milli Takım oyunculuğu ve Okul Takımı oyunculuğu devam ettiği sürece burs otomatik olarak yenilenir. Öğrenciler 12. sınıfta Okul Takımı’ndan ya da 11 veya 12. sınıfta Milli Takım’dan ayrılmaları durumunda, bursları bu sınıflar için de devam eder. Takım sporlarında, kulüp derecesi sayesinde burs alan öğrencilerin, kulüp oyunculuklarının devamı ve her sene düzenlenen Türkiye Şampiyonası’na katılımı gerekmektedir. Takım sporlarında Milli Takım kampına çağrılıp, takıma seçilmeyen öğrencilerin bursu ertesi sene yenilenmez.

• Sanat Bursu: Sanat dallarına uygun olarak, okul faaliyetlerine katkı sağladığı sürece, konservatuar eğitimi alanların, bu eğitimleri devam ettiği sürece bursu otomatik olarak yenilenir. Öğrenci, lisemizde öğrenciliği devam ederken konservatuardan mezun olursa ya da okula kayıt yaptırdığında mezun olmuşsa, bursu liseden mezun olana kadar otomatik olarak yenilenir.

• Bilim Bursu: Öğrencinin ilgili kulüp faaliyetlerinde ve okulun belirleyeceği bilimsel projelerde etkin şekilde görev alması halinde burs her sene yenilenir.
 
BURSUN İPTAL DURUMU

Öğrencinin sınıf tekrarı yapması ya da not düşürücü disiplin suçu işlemesi durumunda bursu iptal edilir. Öğrenci bu bursa tekrar başvuramaz. Bunun dışında;

•Spor Bursu: Öğrencinin Milli Takım oyunculuğu sıfatını kaybetmesi, öğrencinin isteği ile Bursun Devam Şartı maddesinde belirtilenler dışında okul takımından ayrılması veya takımın teknik direktörü ya da antrenörü tarafından disiplinsizlik veya performans yetersizliği nedenlerinden biriyle takımın teknik direktörü ya da antrenörü tarafından yapılan yazılı uyarı akabinde takımdan çıkarılması halinde burs kesilir. Öğrenci bu gerekçelerle takımdan çıkarılmadan önce teknik direktör / antrenör konuyu okulun ve CND Okulları’nın burs komitesine iletir.

• Sanat Bursu: Öğrenci okul etkinliklerinde katkı sağlamaz ya da icra ettiği sanat dalında çalışmalarına son verirse bursu kesilir.

• Bilim Bursu: Öğrenci kulüp faaliyetlerinde ya da okulun belirttiği okul projelerinde yer almazsa öğrencinin bursu kesilir.
 
 BURSUN MİKTARI
• Yıllık okul ücretinin %50’sidir.
• Aynı öğrenci spor, sanat ya da bilim burslarından sadece bir tanesinden yararlanabilir.

BURSLARIN ETKİLEŞİMİ (BİRLİKTE VERİLME DURUMU)

Bu burs, başarı bursu statüsünde değerlendirildiğinden, bursiyerin, okulun mevcut mali destek bursundan yararlanma imkânı da bulunmaktadır. Mali destek bursundan yararlanan öğrencinin bursu spor, sanat veya bilim bursu üzerine eklenir. Ancak her hâlükârda bir öğrenci yıllık okul ücretinin %100’ünden fazla burs alamaz.

GEREKLİ BELGELER

Spor Bursu kapsamında;
• Milli Takım oyuncusu ise milli sporcu olduğuna dair belge,
• Milli Takım kampına çağrıldığına dair belge
• Türkiye Şampiyonaları’nda alınan madalyalar, sertifika veya dereceye girdiğine dair resmi belge Sanat Bursu kapsamında;
• Mezun ise, Devlet Konservatuarı’ndan mezuniyet belgesi
• Öğrenciliği devam ediyorsa, Devlet Konservatuarı öğrenci belgesi
• Birleşmiş Milletlerin uluslararası yarışmalarında ilk üç dereceye girdiğini belgeleyen sertifika/resmi yazı Bilim Bursu kapsamında;
• TÜBİTAK Ulusal Bilim Olimpiyatı veya Ulusal Proje Yarışması’nda ilk üç dereceye girdiğini belgeleyen sertifika/resmi yazı
 

Üniformalarımız

Okulumuz öğrencileri güvenlik gereği ve fırsat eşitliği ilkemiz sebebiyle üniforma giymelidirler. Kıyafet satışlarımız ' Okul Sepeti ' internet sitesindeki okulumuza ait sayfadan yapılmaktadır. Aşağıda Okul Sepeti'nden satın alabileceğiniz okul kıyafetlerinin resimlerini inceleyebilirsiniz.


Servis

TETİK TURİZM SEYAHAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

KURULUŞ YILI 1983 

MİSYON

Gelişmiş filosu, eğitimli personeli ve teknoloji kullanımıyla “örnek alınan” bir firma konumuna gelmek. Sektöründe çıtayı bulunduğu noktadan daha yukarıya taşıyarak, ülkemizde yaşayan herkesin gelir düzeyine bakılmaksızın kaliteli, konforlu ve güvenli bir taşıma hizmetine ulaşmasını sağlamak.

 VİZYON

Sektörün ilklerini yenilikçi ve etik yönetim sistemiyle entegre ederek müşteri memnuniyetini en üste taşımak; pazar lideri olmadan önce, nihai hizmet kullanıcılar (veli ve öğrenciler) nezdinde güvenilir bir servis sağlayıcı ve çözüm ortağı statüsünde konumlanmak.

FİLO;

Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter, FIAT Ducato, Markalarda 562 öz mal ve tedarikçi araçlarımızla hizmet vermekteyiz.

HİZMET KALİTESİ;

Sürücülerimiz; 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesine sahiptir. Bu Belgeyi alabilme şartları şirketimiz tarafından da denetlenmektedir. Özet ile sürücülerimizden istenilen belgeler; 

26 yaşından gün almış ve 66 yaşından gün almamış olanlardır,

Kullanılan Servis Taşıtı minibüs ise 7 yıllık, otobüs ise 5 yıllık sürücü belgesi sahibidir.

Sürücü Belgesi İptal Bilgisi Sorgulaması (son iki aylık) yapılarak işe alınırlar,

E-devlet üzerinden Son 5 yıla ait Sürücü Belgesi Ceza Bilgisi Sorgulaması  (Son beş (5) yıl içerisinde; bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmak, alkollü olarak taşıt kullanma ve hız kurallarını ihlal nedeniyle, sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olmak,)

Başvuru tarihi itibariyle6 ayı geçmemiş, resmi kurumlar için sorgulanmış Adli Sicil Kaydı (Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapacak şoförlerin; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ‘81.’ ‘82.’ ‘83.’ ‘86.’ ‘87.’ ‘88.’ ‘94.’ ‘95.’ ‘96.’ ‘102.’ ‘103.’ ‘104.’ ‘105.’ ‘106’, ‘107’, ‘108’, ‘109.’, ‘148.’, ‘149.’, ‘179/3.’ ‘188.’ ‘190.’ ‘191.’ ‘226’ ‘227.’ ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun ’35.’ maddesindeki suçlardan hüküm giymemiş olmaları gerekmektedir),

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden alınacak Psikoteknik Raporu olanlar,

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden her yıl alınacak bulaşıcı hastalıklar ve göz sağlığı ve psikiyatri yönünden (uzman unvanına sahip doktorlardan) sağlık raporu, (son bir yılı aşmamış olmalı) istenmektedir.

Rehber Personel (Hostes) lerimiz ;

En az lise mezunudur,

Her yıl aile hekimliğinden alınmış servis rehber personeli olmaya uygun rapor istenir,

İşe başvuru tarihi itibariyle 6 ayı geçmemiş, resmi kurumlar için sorgulanmış Adli Sicil Kaydı (Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapacak şoförlerin; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ‘81.’ ‘82.’ ‘83.’ ‘86.’ ‘87.’ ‘88.’ ‘94.’ ‘95.’ ‘96.’ ‘102.’ ‘103.’ ‘104.’ ‘105.’ ‘106’, ‘107’, ‘108’, ‘109.’, ‘148.’, ‘149.’, ‘179/3.’ ‘188.’ ‘190.’ ‘191.’ ‘226.’ ‘227.’ ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun ’35.’ maddesindeki suçlardan hüküm giymemiş olmaları gerekmektedir),

Servis Araçlarımız

En fazla 7 yaşındadır.

Arvento araç takip sistemi bulunur, bu sayede aracın evinize yaklaştığında bildirim alabilir, öğrencinin seyir halinde takip edebilirsiniz. 

Zorunlu Trafik Sigortası harici, Tüm Koltukları Kapsayan Ferdi Kaza Koltuk Sigortası yapılmaktadır. 

Periyodik bakımları düzenli takip edilir, H1N1, Covid-19 vb. Coronavirüsler için haftalık dezenfektan yapılarak hizmet vermektedirler.  

Yıl içerisindeki adres değişiklikleri, özellikle yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenim dönemi içerisindeki yeni kayıtlarında maksimum seviyede olumlu cevap verebilmek adına %85 doluluk oranı(16 kişilik araçlarda en fazla 14 öğrenci ile öğretim yılına başlanır.) Bu sayede sık sık rehber personel/sürücü değişikliği olmaz.


Fiyat Politikamız

Tamamen hizmet kalitesi ile doğru orantılıdır. Temmuz Ayı itibari ile servis ücretlerini okul yönetiminden öğrenebilir en çok 6 taksit olarak kredi kartı ile ,https://www.tetiktur.com.tr/Payment/Indexinternet ortamından yada okul kampüsündeki servis büromuzdan ödeme yapabilirsiniz.

 

Servis kaydı için; öğrencinin okula kabul kaydı sonrası okul yöneticilerimiz, sizleri okul kampüsündeki servis büromuza yönlendirecektir.

1 Haziran – 15 Ağustos tarihleri arası ayrıca [email protected] adresine öğrencinin isim, soyad, adres ve veli bilgileri ile e-posta göndererek online ön kayıt yaptırabilirsiniz.