Cnd Schools

CND Eğitim

CND Lisesi, benimsediği okul misyonuna paralel olarak öğrencilerinin hem kişisel hem de akademik düzeyde eğitimlerinin yanında bireysel potansiyellerini ortaya çıkarabildikleri canlı ve dinamik bir öğrenme ortamında filizlenen bir eğitim programı sunar.  Biz CND Okulları olarak, öğrencilerimizin yansıtıcı sorgulama yoluyla toplumda sorumlu birer vatandaş olacaklarına ve  sosyal sorumluluk projeleriyle de bunu aksiyona dökecek bir yurttaş modeline ulaşacağımıza derinden inanıyoruz. Bu nedenle müfredat dışı aktiviteler eğitim sistemimizin önemli bir parçası olarak göze çarpmaktadır. 

CND Lise Hazırlık Programı

Programın Hedefleri

CND Okulları İngilizce Hazırlık Programı

• Öğrencilerin CND Okulları tarafından sunulan okuryazarlık  programının dil gereksinimlerine ulaşabilmeleri için  ingilizce Okuma, Yazma, Dinleme, Konuşma ve Yapısal dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

 • Öğrencilere İngiliz Dili Sanatları felsefesini tanıtarak  dil akıcılığı ve akademik farkındalık geliştirmeyi hedefler.

 • ELA programlarının verimliliğini artırmak için öğrencilerin temel dil becerileri ve yabancı dil edinim processlerine yönelik gerkli donanım ve hazırlığı sağlar.

Program Ayrıntıları

• CND Okulları, İngilizce Bölümü tarafından yıl başında verilen yeterlilik sınavında başarısız olan lise öğrencileri için (CEFR B1 ve altı) bir İngilizce hazırlık programı sunar.

• Öğrenciler akademik yılın ilk gününde Seviye Belirleme Sınavına girerler.

• CND Okulları, öğrenciler için daha etkili bir öğrenme ortamı sunabilmek için, Seviye Tespit Sınavı sonuçlarına göre,  öğrencilerimiz Hazırlık 9'da farklı seviye gruplarında (CEFR seviyelerine göre A1, A2 ve A2 +) İngilizce dil eğitimi alırlar.

• Hazırlık öğrencileri yıl sonunda CEFR B1 + / B2 seviyesinin standart gereksinimlerini karşılamak zorundadır.

Ölçme ve Değerlendirme

% 20 Proje ve Katılım

% 40 İlerleme Testleri

% 40 Arayıl ve Final Sınavları

SINAVLAR

Seviye Tespit Sınavı (Eğitim Yılının Başlangıcı)

İlerleme Testi 1

İlerleme Testi 2

Ara Sınav (1. Yarıyıl Sonu)

İlerleme Testi 3

İlerleme Testi 4

Final Sınavı (2. Yarıyıl Sonu)

9. ve 10. Sınıflar

CND Lisesi, 9. ve 10. sınıf Türk Eğitim Müfredatındaki standart dersleri  Canada Newbrunswick eğitim müfredatındaki kazanımlarla zenginleştirerek sunar. Akıllı Koçluk sistemimizle 9. Sınıfta kolej danışmanlığına başlıyor ve öğrencilerimizi üniversiteye girme arayışında hedeflerine uygun biçimde yönlendiriyoruz.

Okul olarak  Akıllı Koçluk sistemiyle öğrencilerimizin üniversite danışmanlığını 9. sınıfta başlatıp hedefledikleri üniversite programına girinceye kadar rehberlik ve danışmanlık sağlamaya devam ediyoruz. 

Verilen Dersler

İngiliz Dili Sanatları

Matematik

Fizik

Fransızca

Kimya

Türk Dili ve Edebiyatı

Felsefe

Biyoloji

Beden Eğitimi

Müzik / Görsel Sanatlar

Tarih

Coğrafya

Dini çalışmalar

Bilişim ve İletişim Teknolojileri

11. ve 12. Sınıflar

Öğrencilerin 11. sınıfın başında okuyacakları bir alan seçmeleri ve 12. sınıfta aynı alanda çalışmalarına devam etmeleri beklenmektedir. Bu sınıf seviyelerinde seçtikleri dersler bu alanla uyumlu olmalıdır. Buna ek olarak, CND Okulu öğrencilerinin mezun olmadan önce Canada-Newbrunswick eyaleti Erken Çocukluk ve Eğitim Bakanlığı tarafından verilen bir İngilizce yeterlilik sınavını geçmeleri beklenmektedir. Öğrencilerimizin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bir üniversite programına girebilmeleri için her birinin bireysel yeteneklerine göre hazırlanmış özel çalışma planları ve Akıllı Koçluk sistemiyle üniversite hazırlık sürecinde yanlarında olup destek veriyoruz. Akademik Destek Programımız AP Dersleri, SAT / ACT Sınav Hazırlığı, TOEFL / IELTS ve YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sınavlarına hazırlık gibi farklı bölümleri kapsar. Öğrencilerimiz hedeflerine uygun programı takip ederler.

Zorunlu dersler

İngiliz Dili Sanatları

Matematik

Modern Tarih

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

Fransızca

Müzik / Sanat

Beden Eğitimi

Kariyer planlaması

Seçmeli Dersler

Fizik

Kimya

Biyoloji

Sosyoloji

Psikoloji

Dünya Sorunları

Demokrasi ve İnsan Hakları

Yönetim Bilimi

CND Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

İlerlemiş teknolojiyi göz önünde bulundurduğumuzda öğrencilerimiz artık istedikleri birçok bilgiye internet üzerinden ulaşabilmektedir. Bu nedenle biz Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri olarak öğrencilerimizde var olan bilgi birikimini arttırmanın dışında, onların kendilerini daha iyi ifade eden, Türkçeyi kurallarına uygun olarak etkili ve anlaşılır biçimde kullanan bireyler olmalarını hedeflemekteyiz. Bütün bunlara ulaşmanın yolunun da bilinçli bir okur kimliğine sahip olmakla kazanılacağını bildiğimiz için çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştirmekteyiz. 

Dil bir kültür aktarıcısı, kültür taşıyıcısıdır. Bir milletin ortak değerleri yüzyılların süzgecinden süzüle süzüle kelimelerde, deyimlerde sembolleşerek dil hazinesine akıtılmakta ve özünü orada saklamaktadır.  İşte biz bu değerleri en iyi koruyacak kişilerin siz gençler (öğrencilerimiz) olduğunu bilmekte ve sizleri bu konuda yönlendirmekteyiz. 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNÜN  SINIF DÜZEYİNDEKİ AMAÇLARI 

HAZIRLIK SINIFLARI : İlköğretimden liseye geçişte bir köprü görevindeki bu sınıfta  amacımız sağlıklı bir dilsel iletişim becerisi oluşturmak, özgür, nesnel,dengeli ve sistemli düşünme alışkanlığını kazandırmaktır. Gelişen dünyada  kitap okumanın   önemini  vurgulamak, okuma zevk ve alışkanlığını kazandırmak, öğrencilere nitelikli okur  olmanın inceliklerini kavratmaktır. Duyduklarını, gördüklerini, düşündüklerini, okuduklarını, anladıklarını söz ve yazıyla plânlı, etkili, akıcı, anlaşılır bir biçimde ifade edebilmelerini sağlamak öncelikli hedefimizdir.      

9. VE 10 SINIFLAR : Öğrencilere yazarın ve eserin yazıldığı dönemin siyasi ve sosyal şartlarını  incelemenin bir edebi eseri  sağlıklı bir şekilde çözümleyebilmenin ilk şartı olduğunu vurgulamak, edebi akımlar ve bu akımların eserlere yansıyış biçimlerini örnek metinlerle kavratmaktır.Farklı türlerin özellikleri açıklamak ve edebi türlerde zamanın, uzamın, anlatıcının, karakter ve tipin, dil ve anlatımın, eserlerdeki iletilerin nasıl bulunacağını öğretmektir.

11 SINIFLAR : Farklı ve eleştirel bir bakış açısı kazandırmak amacıyla farklı temalı ve konulu örneklerle öğrencilerin karşılaşmasını  sağlamak ve öğrencilere kaynaklardan ulaşabileceği teorik bilgiler yerine kendi bakış açısını açıklayabileceği sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları yaptırmaktır.

CND İngilizce Bölümü

Misyonumuz

CND Okulları İngilizce Bölümünde, öğrencilerimizi sadece İngilizcenin dilbilgisi, yapısı ve sözdiziminin incelikleri ve ayrıntılarında değil, aynı zamanda İngiliz edebiyatının tarihi ve çeşitli formları ve türleri konusunda da kapsamlı bir eğitim vermek için çalışıyoruz. Bu eğitimsel hedefimize EFL beceri gelişimini kapsayan okuma, yazma ve sözlü alıştırma becerilerini dengeli bir müfredatla  Canada-New Brunswick eyaleti eğitimsel müfredatının standartlarına uygun romanların, kısa öykülerin, şiirlerin ve kurgusal olmayan eserlerin edebi analizleriyle  birleştirek ulaşıyoruz. 

Okulumuza giren ve yerleştirme sınavını alan öğrencilerimiz, sınav sonuçlarına göre İngilizce hazırlık seviyesinden yada 9. sınıf İngilizce Dil Sanatları (ELA) seviyesinden eğitimlerine başlayabilirler. Ancak, bizim için önemli olan nokta öğrencilerimizin hangi seviyede dil eğitimlerine başladıklarından ziyade eğitimlerinin sonunda hangi seviyeye geldikleridir.Bu doğrultuda, en nihai hedefimiz mezun ettiğimiz öğrencilerimizin sadece kapsamlı bir İngilizce Dilbilgisi bilmeleri değil,aynı zamanda İngiliz Edebiyatı hakkında kapsamlı bir anlayışa sahip olmalarını sağlayarak, onları İngiliz Dili sanatında donanımlı ve bilgili bireyler olarak küreselleşen modern dünyamızda üniversite, iş ve yaşam için hazır hale getirmektir.

Hedeflerimiz

Öğrencilerimizn İngilizce öğreniminde dilbilgisi, imla, anlama, ve sözdizimi gibi gerekli ve temel becerilerini geliştirmek: 

Öğrencilerimizin İngiliz edebiyatını ve bu edebiyatın içindeki roman, kısa öykü, şiir, tiyatro oyunları ve sinema gibi çeşitli edebi biçimleri anlama ve yorumlama becerilerini daha üst seviyelere çıkarmak.

Yeni Brunswick lise müfredatının standartlarında bir eğitimi Türkiyede öğrencilerimize sunmak.

Yaratıcı ve bağımsız düşünmeyi teşvik eden güvenli ve destekleyici bir eğitim atmosferi  yaratmak.


Farklı özgeçmiş, etnik köken ve dinlerden gelen öğrencilerimize kişisel ve uluslararası işbirliği ve anlayış ruhunu aşılamak.

Sınıflarımızda çeşitli görsel ve işitsel en son teknolojik eğitim araçlarını entegre etmek.

Öğrencilerimizi üniversite sınavlarına hazırlama doğrultusunda onlara farklı akademik alanlarda, sınav tekniklerinde ve kompozisyon ve yazma alanlarında yeni beceriler kazandırmak.

İhtiyaç doğrultusunda öğrencilerimizi IELTS gibi standstandartlaştırılmış uluslararası sınavlara teşvik etmek ve özel sınıflar düzenlemek.


Hedeflerimiz

Hazırlık seviyesini geçtikten sonra, öğretmenlerimiz öğrencilerimizin ELA becerilerini geliştirmek için Canada -  New Brunswick Eyaletinin belirlemiş olduğu müfredat standartlarını takip edeceklerdir.

Öğrencilerimiz Canada'daki akranları gibi her yıl edebiyat alanında eşdeğer düzeyde ders materyalini öğrenecek, analiz edecek ve tartışacaktır. Ders materyalleri yıldan yıla ve sınıftan sınıfa farklılık gösterebilir, ancak genel olarak müfredatımız her zaman uzun süreli bir roman analizi, bir Shakespeare oyunu, çeşitli kurgusal ve realist edebiyat türleri, görsel ve işitsel edebi eserleri içerecektir.. Ayrıca, öğrencilerimiz, sınıf içi tartışmaları, sözlü ve powerpoint sunuları ve yaratıcı yazma çalışmalarını içeren dönemlik projelere katılacaklardır.Eleştirel düşünme ve tartışma becerilierini İngilizce sergileyebilmeleri için öğrencilerimizi  düşüncelerini serbestçe konuşmaya ve ifade etmeye teşvik edeceğiz. Böylece, öğrencilerimiz sadece İngilizce dilbilgisinin kurallarını öğrenmekle kalmayacak, aynı zamanda İngiliz diliyle  düşünmeyi, tartışmayı,katılmadıkları bir fikirle çelişmeyi ve duygularını ifade etmeyi öğrenecekler; hatta kendilerini ifade etmek için İngiliz dilinin  kurallarıyla oynayıp uygun bir şekilde eğip bükebileceklerdir.

Mezunlarımız:

Mezun olan öğrencilerimizin kurumumuzu aşağıdaki beceri ve yeteneklerle terk etmesi misyonumuz ve yegane amacımızdır:

İngilizce konuşan ülkelerin tarih, kültür ve bu toplumları şekillendiren vakaların çok geniş bir perspektifte yorumlayabilme.

Dilbilgisi, cümle yapısı ve sözdizimi gibi İngilizcenin temel yapı taşlarını akıcı ve doğal bir yetenek olarak kazandırabilme.

Roman, kısa öykü, şiir, tiyaro oyunları, kurgusal olmayan yazınları, gazetecilik gibi çeşitli edebiyat türlerini ve dil araçlarını ayırt etme ve tanımlama becerisi kazandırmak. 

Sınıf içi tartışmalarda, sunumlarda ve günlük konuşmalarda, resmi ve gayri resmi her türlü ortamda öğrencilerimizin kendilerini rahat ve kendinden emin bir şekilde ifade etmelerini sağlamak.

Mezun olduklarında okulumuz ve öğretmelerimizle ilgili lise yıllarının çok ötesine uzanan güzel anılarla ve okul arkadaşlarıyla yaşam boyu devam edecek güçlü arkadaşlık bağlarıyla okulumuzdan ayrılmaları.

Onlara New Brunswick Eğitim Bakanlığı tarafından tanınmış ve akredite olmuş bir diploma kazandırmak ve dünya genelinde yapacakları üniversite başvurularıyla eğitimlerine devam edecekleri yolu hazırlamak

CND Matematik Bölümü

Hedefler

• Matematik okuryazarlığı kazandırmak

• Matematik alanında detaylı eğitim için zemin hazırlamak

• Matematiksel kavramları algılayabilme ve tanımlama becerileri kazandırmak

• Problem çözme ve strateji becerilerini geliştirmek

• Matematik öğretimini kullanarak matematiksel modelleme kanalını yetkin bir şekilde kullanabilmek

• Modern dünyanın matematik alanında içinde bulunduğu noktayı yakalamak

Matematik Müfredat Dışı Aktiviteler

CEMC Sınavları

Waterloo Üniversitesi tarafından her yıl belirli tarihlerde düzenlenen uluslararası bir matematik yarışmasıdır. Matematik ve Bilgi İşlem Eğitim Merkezi, matematik ve bilgisayar bilimleri alanında içerik üreten bir organizasyondur. Her seviye için farklı sınav isimleri belirlenir ve bu sınavlara önde gelen bilim adamlarının isimleri verilir. (Gauss, Pascal, Cayley, Fermat…) CND Okulları Florya kampüsü olarak bu yarışmaları uluslararası platformlarda teşvik ediyoruz ve sürekliliği sağlama görevimizi yerine getiriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda fahri ödül alan öğrencilerimiz bizi gururlandırdı ve öğrencilerimizin önümüzdeki yıllarda büyük başarılar elde edeceğine inanıyoruz.

Matematik Köyü Atölyeleri

CND Lisesi olarak matematik köyündeki atölyelere katılmayı planladık. Öğrencilerimizin akranlarıyla işbirliği içinde yaşamdaki matematiği deneyimlemelerini hedefledik.

Tasarım Geometri Kulübü

Tasarım Geometri kulüp saatinde, öğrencilerimiz herhangi bir ölçüm aracı kullanmadan kendi tasarladıkları çizgileri, açıları, ve farklı geometrik şekilleri inşa ederler. Öğrenciler kendi ölçü birimlerini tasarlarlar ve yeni geometrik yapılar oluştururlar.

MathChallenge Kulübü

Öğrencilerimize MathChallenge kulüp saatinde matematiksel kavramlar hakkında zorlayıcı sorular, tartışmalar ve beyin fırtınası sunuyoruz. Matematik öğretmenleri ve öğrencileri canlı oturumlarda her hafta yeni bir matematik probleminin çözümüne katkıda bulunurlar.

CND Fen Bilimleri Bölümü

Misyonumuz

Öğrencilerimiz farklı bilim uygulamaları kullanarak karşılaştıkları problemleri bilimsel olarak tanımlayan, analiz eden ve çözüm yolları arayan eleştirel düşünce yetisine sahip bireyler olarak topluma kazandırmak.

Bilimsel okuryazarlığa odaklanan, çevrelerindeki dünya hakkında bilinçli kararlar veren, güvenilirlik ve kalite için kanıtları eleştirel olarak analiz eden ve ürettikleri bilimsel verileri dünyayla paylaşan öğrenciler yetiştirmek okulumuzun bilimsel eğitimin temelini oluşturur.

Biyoloji, Fizik ve Kimya derslerinin tümü, araştırma, sorgulama, laboratuvar ve doğa deneyleri üzerine kurulmuş bir bilimsel okuryazarlık modeli geliştirmeyi amaçlamaktadır.

FİZİK

Fizik dersi kazanımları, yüksek öğrenimde fizik ve ilişkili alanlarla ilgili çalışmaların temelini oluşturur.

Kariyerini bu alanda ya da mühendislik alanında sürdürmek isteyen adaylar için önemli bir ders olan fizik, doğayı ve bilimsel yöntemleri anlamak ve anlamlandırmak adına fen bilimleri alanının değerli bir koludur. CND Okullarında fizik dersleri Fen Bilimleri bölümünün genel hedef ve amaçları doğrultusunda tasarlanmaktadır.

KİMYA

Başlıca kavram ve teorilerin incelenmesi kimyasal olayların anlaşılmasını gerektirir. Analiz, sentez ve değerlendirme yapabilen bireyler yetiştirmek temel amacimiz olup öğrencilerin yeni teknolojileri kullanmalarını ve bu noktada üretken olmalarını sağlayacak akademik bilgiye sahip olmalarına özen gösteriyoruz. Öğrencilerin günlük yaşamları ve geçmiş yıllardaki bilgileriyle ilişkili kavram ve kuramlarda bilimsel düşünme becerilerini geliştirmelerini bekliyoruz böylece günlük yaşamda karşılaşılan olayları kimyasal bilgileriyle açıklayabilirler. Derslerimizde, karşılaştıkları sorunları bilimsel yöntemlerle çözmelerini sağlayacak soruların cevaplarını arıyoruz. Laboratuvarlarımızda, çalışmaları için verilen talimatları takip etmelerini ve ekip çalışması için uygun davranışları göstermelerini, deneylerin sonuçlarını değerlendirebilmelerini ve deney raporu yazma becerilerini geliştirmelerini hedefliyoruz. Böylece onlara üniversite yaşamlarında gerekli olacak akademik yorum yapma becerisini aşılamış oluyoruz.

BİYOLOJİ

Dersin amacı, yaşamakta olduğumuz dünyanın bilimsel yönlerini  ve hayatla olan bağlantısını incelemek için tasarlanmıştır. Tüm yüksek seviyeli, kolej hazırlık biyolojisi kursları için giriş niteliğindeki bir biyoloji kursu olması nedeniyle mümkün olduğunca fazla malzemenin araştırılması için çaba gösterilmektedir. Öğrenciler hücre biyolojisi, biyokimyası ve genetiğin başlangıcından itibaren çok çeşitli konularla tanışacaklardır.

CND Sosyal Bilimler Bölümü

Öğrenciler tarafından sorulan doğru sorular, verilen tüm doğru cevaplardan daha önemlidir. Akademik gelişimimizde, Düşünme Becerileri Eğitimini merkez alıyoruz. Soran , sorgulayan; neden -sonuç ilişkisi kurabilen olayların çok boyutluluğunu görebilen, öğrendiklerini günlük hayatın içerisinde kullanılabilen; fikir üretebilen, milli ve ahlaki değerleri yüksek, ilerici, çağdaş ve akademik olarak gelişmiş bireyler yetiştirmek, temel varlık sebebimizdir. Sosyal Bilimler Bölümü olarak temel amacımız Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda kendi kültürüne bağlı, diğer kültürlere saygılı, farklılıkları zenginlik olarak gören, günlük gelişmeleri ve değişimleri izleyen, çözüm yollar arayan, sorgulayan, üretken, sosyal duyarlılığı ve çevre bilinci gelişmiş, çağdaş, evrensel boyutta düşünebilen, Cumhuriyet kazanımlarını benimsemiş,demokrasiyi yaşam biçimi olarak gören bireyler yetiştirmektir. Derslerimizde her öğrenci farklı öğrenir ilkesinden yola çıkarak farklılaştırılmış öğretim metotlarına yer veriyoruz. Görsel, işitsel ve kinestetik öğrenme teknikleriyle, eğitim teknolojilerini aktif olarak kullanıyoruz. Haritalar, eğitsel oyunlar,bölüm olarak planlanan geziler ve ulusal, uluslararası alanlarda katıldığımız proje çalışmalarımız ile dersler eğlenceli hale getirilirken, öğrenme ortamlarını zenginleştiriyoruz. Bizler eğitimin bir –çıktı- değil, –süreç- olduğu bilincinden hareketle , öğrencilerimizin sahip olduğu bireysel farklılıkları önemsiyor, kendi yetenekleri ve istekleri doğrultusunda zenginleştirilmiş deneyimler yaşatarak, onları hayata hazırlıyoruz. Sosyal Bilimler Bölümü Tarih, Coğrafya, Felsefe, derslerini içerir.

SOSYAL BİLİMLER 

21. yy insanında olması gereken temel becerileri kazandıracak yaşama dönük dersler tasarlar.

21. yy ile birlikte değerlerdeki değişimi göz önünde bulundurarak değerler eğitimi çalışmaları hazırlar.

Entelektüel birey olmanın temel becerilerini kazandıracak çalışmalar yapılır.

Sosyal Bilimler, ilerleyen ve hareket eden bir bilimdir. Bu yüzdendir ki yapılan her tasarı, yaşama dönüklük hedef alınarak tasarlar.

Sosyal Bilimler Bölümü; öğrencilerimize, bu alanda ve diğer disiplinlerde tartışma kültürünün niteliklerini öğretir.

Bölümümüzün içeriği olan Tarih, Coğrafya, Felsefe Grubu alanları; konusunda çağdaş, ilerici eğitim akımlarını takip ederek öğrencilerimizde Sosyal Bilimler alanında güçlü bir alt yapı oluşturulmasını sağlar.

Düşünme becerileri alanında kendini iyi ifade eden ve çok boyutlu düşünebilen bireyler yetiştirir.

Tarih alanında sadece geçmişi inceleyen bir bakış açısından sıyrılıp; geçmişi irdeleyen, bugünü anlayan ve geleceği keşfeden bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

Ülkemizi ve Dünyayı coğrafi özellikleriyle tanıyan ve keşif ruhuna sahip bireyler yetiştirir.

Soran, sorgulayan, neden sonuç ilişkisi kurabilen ve bunları yaparken bu bakış açısının felsefik temellerini oluşturan eğitim faaliyetleri yürütür.

Hoşgörü ve barışın önemini kavramış, demokrasi ve insan hakları gibi konulara duyarlı bireyler yetiştirmeyi hedefler.

 

TARİH

Dünya ve Türk tarihi ile ilgili siyasi, sosyal ve kültürel bilgilerin yer aldığı bir derstir. Geçmiş dönemlerdeki insanların yaşayışlarını, birbirileriyle olan ilişkilerini, kültür ve uygarlıklarını siyasi, sosyal ve ekonomik yapılarını, savaşlarını ve barışlarını yer ve zaman göstererek, neden sonuç ilişkisi içinde inceleyen elde ettiği bilgileri belgelere (kaynaklara) dayandırarak objektif bir şekilde açıklayan sosyal bir bilimdir.

Genel Hedeflerimiz:

Öğrencilerimizin ;

Geçmiş ve farklı kültürler konusunda bilme ve öğrenme isteklerinin uyandırılması,

Hem kişisel hem de ulusal kimlik duygusu kazanmaları,

Geçmişte ve bugünde yaşayan değerlere, kültürlere ve halklara karşı hoşgörülü olmaları,

Geçmişin ve bugünün başarı ve özverilerine karşı saygılı olmalarını,

Kanıtlar yardımıyla hayal gücünün ve karakterlerinin beslenmesi,

Bugünü anlamaları ve yorumlamaları,

Neyin doğru ve neyin yanlış olduğuna ilişkin tarihsel örnekler yoluyla ahlaki farkındalık duygusu geliştirme,

Yurttaşlık konusunda, tarihsel bir bakış açısı kazandırarak, çok kültürlü kavrayış, sürdürülebilir kalkınma ya da kişisel, toplumsal ve sağlık eğitimi bakışı kazanmaları,

Tarih zengin insan çeşitliliğiyle dolu olduğu için, çoğulculuk duygusunu geliştirmeleri,

Gerilim ve kaos altında kolektif kimlik geliştirebilmeleri,

Bilinmezlik ve belirsizlikle yaşama kapasitelerinin geliştirilmesi,

Etkili ve motivasyonu sağlanmış öğrenmenin temeli olarak anlamlandırma isteği sağlaması


COĞRAFYA

Coğrafya, tarih boyu insanın yaşam deneyimine, doğayla giriştiği mücadeleye, yaşanılan mekânın nasıl şekillendiğine odaklıdır. İnsanın doğayla kurduğu bağın adıdır. Coğrafya, yaşamın kendisidir. Coğrafya, bir bilinç düzeyidir. Yaşanılan mekâna sahip çıkma bilinci coğrafyanın kazandırmak istediği en önemli değerdir. Aslında coğrafya, tarih boyu yaşanılan ve biriktirilen değerlerin harman yeridir.

Okulumuzda coğrafya derslerinde öğrencilerimize, “Kurcala, Keşfet, Fark et” sloganı ile düşünsel becerilerini harekete geçirerek konuların anlaşılır, açık ve duru bir dille ama zengin bir bilimsel içerikle verilmesi amaçlanmaktadır.

Genel Hedeflerimiz

Öğrencilerimiz;

İnsan-doğa ilişkisi çerçevesinde coğrafi sorgulama becerisi kazanırlar,

Doğal ve beşeri sistemlerin nasıl işlediği hakkında bilgi sahibi olurlar,

Yakın çevreden başlayarak ülkemizin ve dünyanın mekânsal değerlerine sahip çıkma bilincini geliştirirler,

Doğal ve beşeri kaynak kullanımında “tasarruf bilincini” geliştirirler,

Türkiye’nin bölgesel ve küresel ilişkiler açısından konumunu kavrayarak, sahip olduğu potansiyelin bilincine varmalarını sağlarlar,

Coğrafi değerlerin “vatan bilincinin” kazanılmasındaki önemini benimserler.


FELSEFE

Ders Tanımı

CND Lisesi, Eğitim misyonunun eşsiz bir bileşeni olan felsefe derslerini gururla sunar. CND Lisesi öğrencileri varoluşsal sorular ve sosyolojik gerçekler karşısında eleştirel düşünmeyi öğrendikleri bu dersi alma ayrıcalığına sahiptirler. Bu ders, filozofların tarih boyunca sorduğu gerçek bilginin ne olduğu ve nasıl edinildiği gibi sorulara olası cevapları bulmaya çalışacaktır. Gerçek bilgiyi sorgulamamız ve bunu dersimizin merkezine almamız felsefeye giriş açısından çok sağlam bir temel kazandıracaktır. Sınıf içi tartışmalarda bu soruya verilen yanıtları kabul etme ve reddetme nedenlerimiz felsefedeki ilk doğru adımlarımızı atmamızı sağlayacaktır. Doğru soruları sorma ve gerçek bilgiyi arama güdüsü hayatımızdaki ve dünyadaki çözüm bekleyen sorunlara doğru cevaplar bulmamızı sağlayacaktır.

Hedefler

Bu dersin sonunda öğrencilerimiz, benlik ve sosyal yaşama dair temel sorunları tanımlayabilmek, analiz etmek, çözmek, ve ikna edici argümanlar ileri sürebilmek için özgürce düşünmesini öğreneceklerdir. Ulusal ve küresel düzlemde insanı ilgilendiren   önemli konular hakkında başkalarıyla felsefi sohbetleri ingilizce yapabileceklerdir.

Felsefenin temel amacı, bireyin kendisini, kim olduğu keşfetmesi ve konfor bölgesinin dışında eleştirel düşünmeye zorlamasıdır.. Felsefe öğretmeni Joseph Başaran, çözümlenmeyi bekleyen herhangi bir toplumsal sorunu ele alırken başkalarını tanımadan önce bireyin kendisini tanıması gerektiğine inanmaktadır. Sayın Başaran’ın odak noktası öğrencilerinin eleştirel düşünme ve analiz gerektiren güncel, ulusal ve küresel konularla ilgilenmelerini sağlamaktır.

Ders Materyalleri

Eleştirel düşünmeyle ilgili filmler, belgeseller ve romanlar

Bilimsel olarak yazılmış makaleler, dergiler ve denemeler

Stanford Felsefe Ansiklopedisi

CND Uygulamalı Dersler Bölümü

BEDEN EĞİTİMİ

Beden eğitimi, uygulama, oyun, spor, atletizm, su sporu, cimnastik ve dans kullanımlarını ve anlamlarını araştırmaya ve bunların bireyler ve gruplar üzerindeki etkilerini anlamaya çalışan akademik bir disiplindir.

Bölümün Amaçları

Öğrencilerin fiziksel etkinlikler, yani hareketler yolu ile gelişim ve eğilimlerini sağlayarak her öğrencinin hareket kapasitesinin en üst düzeye ulaşmasına yardımcı olmaktır.Eğitimde amaçların gerçekleştirilmesinde öğrencilerin zihinsel ve duygusal eğitimleri içinde şartların düzenlenmesine bağlıdır.Bu nedenle beden eğitimi ve spor genel eğitimin ayrılamaz bir parçasıdır.Günümüzde beden eğitimi ve spor yetişmekte olan yeni nesillerin temel kaynağı olan insana, fikren ve bedenen sağlık kazandıran bir etkinlik planı olarak kabul edilmektedir.


GÖRSEL SANATLAR

Zihinsel ve algısal yeteneklerini görsel eğitim yoluyla geliştiren, içlerinde estetik hassasiyet kazanan, görsel değerler hakkında bilgi sahibi olan, duygu ve düşüncelerini görsel dil ile ifade eden, yaratıcı düşünme yapısı kazanan, sanat eserlerini okuyan ve anlayan öğrencileri yetiştirmek temel nedenimizdir. Sanat sevgisi ve bilinci kazanır.

Bölümün Amaçları

Öğrencilerimize estetik duyarlık kazandırmak ve onları görsel değerler hakkında bilgilendirmektir. Öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini görsel dil aracılığı ile ifade edebilmelerini sağlamaktır. Görsel eğitim yoluyla öğrencinin zihinsel, algısal yeteneklerini geliştirmektir. Öğrencilerimize yaratıcı bir düşünce yapısı kazandırmaktır. Sürekli, görsel çevresini sorgulayan, eleştiren; değer yargılarına sahip olması için değerlendirmeye yönelik davranış biçimlerini verebilmektir. Baktığını gören, algılayan, düşünen ve bir takım yargılarda bulunabilen, kişilik sahibi birer birey haline getirmektir. Okulumuzda uygulanan sanat eğitiminde bireysel farklılıklar gözetilir.İki ve üç boyutlu çalışmalara yer verilir. Dersler farklı yöntem-tekniklerle ilgi çekici hale getirilir.

Geçmişten günümüze tüm ulusal ve evrensel sanat eserlerini ve sanatçıları tanımasını;

 Güzel sanatlara konu olan eserleri anlamasını ve beğeniyle yorumlanmasını  sağlamak, okulumuz görsel sanatlar bölümünün amaçlarındandır.

Görsel Sanatlar öğretim programları; temel sanat eğimi, görsel sanatlarda biçimlendirme, görsel sanat kültürü, müze bilinci gibi öğrenme alanları ile yapılandırılarak seçilen plastik sanatlar eğitimi her sınıf seviyesinde verilmektedir.

Görsel sanatların farklı alanlarından oluşan kulüp çalışmaları ile öğrencilerimizin keyif aldığı bir hobi edinmesi de öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Eğer bir hobiniz varsa kendi sınırlarınızı, neyi ne kadar iyi yapabildiğinizi görebilirsiniz. Hobiler, sosyal iletişimi güçlendirir ve problemlere karşı yaratıcı çözümler üretilmesini sağlar. 

 

MÜZİK

Kültürlerarası farkındalık, bütünsel öğrenme ve iletişim müzik çalışmalarının merkezinde yer alır.

Dersin Amaçları

Müziğin antropolojisini, insanların yaşam tarzlarını ve farklı yerel müzik türlerini evrensel ve karşılaştırmal perspektiflerle analiz etmek

Müzik yoluyla öğrencilere kültürlerarası farkındalık kazandırmak

To prepare the atmosphere for the use of music technology Evoke curiosity to the world through music channel Creating global sensitivity

Farklı müzik teknolojilerinin tanıtımı için uygun sınıf atmosferleri yaratmak, müziğin dünyasında öğrencilerde farklı alanlara yönelik ilgi ve merak uyandırarak küresel duyarlılığı ortaya çıkarmak


BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Bilişim teknolojileri, "bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin birlikte kullanılmasıyla oluşturulmuş sistemler"dir. Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye ulaşılmasını ve bilginin oluşturulmasını sağlayan her türlü görsel, işitsel basılı ve yazılı araçlardır. Bilginin toplanmasını, işlemesini, depolanmasını, ağlar aracılığı ile bir yerden bir yere iletilmesini sağlayan iletişim ve bilgisayar teknolojilerini de kapsayan bütün teknolojiler "bilişim teknolojisi" olarak adlandırılmaktadır.

Bölümün Amaçları

CND Okulları’nda eğitim teknolojileri, tüm kademelerde eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak uygulanır. Teknoloji yaşantısı, öğrenmeyi kolaylaştırıcı ve kalıcı hale getirmesiyle okullarımızda eğitimde bir fırsat olarak kabul edilir.

Kısa ve uzun vadeli eğitim planlamalarında teknoloji kullanımı her seviye ve her branşta kullanılır. Öğretmenler, öğretme etkinliklerinde ortaokul ve lisede daha yüksek oranla dijital kaynakları kullanmakta; öğrenciler ise bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve etkin öğrenmeyi gerçekleştirmektedirler.

Ortaokul ve lise kademesindeki öğrenciler bilgisayarla içiçe uygulamalı bir şekilde çalışır. Sınıf içi etkinliklerde ise projektör ve akıllı telefonlar kullanılır. ICT derslerinde öğrencilerimiz temel bilgileri ve yeterlilikleri kazanırken diğer branş derslerinde ise teknoloji bir öğrenme stratejisi olarak kullanılır.

Dersin İçeriği

Okulumuzda ICT dersinde görsel tasarım ve düzenleme programları, web tasarımı, kodlama, robotik kodlama ve temel bilişim uygulamaları işlenir. Görsel tasarım kısmında Paint, Photoshop ve GIMP programlarını kullanıyoruz. Buna ek olarak 3 boyutlu tasarım olarak ise Sketch Up, Tinkercad ve ileri seviyesinde ise SolidWorks ile programları kullanılmaktadır. Bu sayede öğrencilerimizin tasarım ilkeleri ve elementlerine uygun bir şekilde tasarım yapabilmesi amaçlanmaktadır. Web tasarım kısmında ise öğrencilerimizin kendi kişisel web sitelerini kurabilecekleri seviyeye gelmesi amaçlanmaktadır. HTML ve CSS kullanarak kendi web sitelerini oluşturabilmeleri ve yönetimini kurulumunu sağlayabilmeleri amaçlanmaktadır. Kodlama kısmında ise öğrencilerimize hem blok tabanlı kodlama hem de metin tabanlı kodlama gösterilir. Burada öğrencilerin kodlama mantığını anlamaları ve uygulayabilmeleri amaçlanmaktadır. Bunu yaparken klasik kodlama, mobil kodlama, robotik kodlama ve tasarımsal kodlama yöntemlerini kullanıyoruz. Kullandığımız uygulamalar ise Small Basic, Scretch, App Inventer, KODU, Dev C++ ve ileri seviye olarak da Pyhton. 

ICT dersinde öğrencilerimizin temel bilişim ve iletişim kavramları kavraması ve modern dünyadaki teknolojisi verimli bir şekilde kullanabilmesi amaçlanmaktadır. Bu derste öğrencilerimizin sadece teknolojisi verimli kullanabilmesi değil aynı zamanda teknolojiyi kullanarak yeni şeyler ortaya çıkartması amaçlanmıştır.

CND Modern Diller Bölümü

FRANSIZCA

CND Lisesi'nde Fransızca bölümü olarak, öğrencilerimizin sosyal ve kültürel yaşamda aktif bir birey olarak gerekli dil özerkliğini kazanmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Bölümümüz Fransız derslerini günümüz gençlerini motive etmek için tasarlanmış aktif bir sosyal boyut olarak görmektedir. 

Bu nedenle, ders müfredatımız içinde Fransız kültürünü ve dilini iletişimsel metodla öğretiyouz; Fransızca'nın gramer ve kelimelerini, günlük hayatta kullanılan deyim ve ifadelerini bir dil-kültür bütünlüğü içinde öğretmeye odaklanıyoruz. Francophonie günü gibi kültürel aktiviteleri kutlayarak küresel Fransızca konuşan büyük bir dil ailesinin tamamını farklı aksan, şarkı ve kültürler içinde üretiyoruz.  Fransızca derslerinde dil edinimleriyle öğrencilerimiz hobileri ve problemlerini ifade edebilir; boş zaman etkinlikleri, yiyecekler ve giyecekler hakkındaki tercihleri hakkında konuşabilirler. Aynı zamanda otel ya da restoranda karşılaşabilecekleri günlük problemleri ve ihtiyaçları öğrendikleri fonksiyonel dil yapılarıyla çözebilirler. Buna ek olarak seçilen ders kitapları etkileşimli bir ortam yaratarak öğrencilerimizi Fransız şiirlerini öğrenmeye, Fransızca şarkıları yorumlamaya, tiyatro oyunları sahnelemeye teşvik ederek onların Fransız toplumunu ve kültürünü daha yakından tanımasına yardımcı olur.

Çeşitli uzmanlık alanlarındaki başarılarına dayalı yabancı dil yeterlilik seviyelerini değerlendirmek için öğrencilerimizi Ortak Avrupa Dil Kiriterlerine (Fransızca CECRL) göre A1 seviyesinden B2 seviyesine kadar DELF gibi uluslararası geçerliliği olan Fransızca sınavlarına hazırladığımızın altını çizmeliyiz. Bu nedenle, yıllık ders müfredatımız DELF A1 / B2'nin çıktılarına ve ayrıca Fransızca için belirlenen ortak Avrupa Birliği Dil kriterlerine göre hazırlanmıştır. DELF' le alakalı olarak, Fransız Kültür Enstitüsüyle okulumuzda A1 - B2 seviyesindeki sınavların yazılı ve sözlü bölümünü organize ediyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz, Fransız Enstitüsü tarafından onaylanan uluslararası sertifikaları ile dünya genelinde Fransızca dil seviyelerini kanıtlayabilmektedirler. Geçen yıl bu sınavlarda % 95 başarı elde ettiğimizi ve öğrencilerimizin sertifikalarını aldıklarını gururla duyurmaktayız.

YABANCI DİL TÜRKÇE

Türkiye'de yaşayan uluslararası öğrenciler için Türkçe öğreniminin önemi her geçen gün artmaktadır. Yeni bir ülkede yaşarken oluşabilecek durumları kolaylıkla karşılamak ve o yeni kültüre ayak uydurmak çerçevesinde dil öğrenimi oldukça önemlidir. Bu sebeplerle öğrencilerin Türkiye'de ki hayatlarının kolaylaşması adına Türkçe öğretimi elzem bir yerdedir. Okulumuzda Türkçe dersleri sadece bir dil öğretimi olarak kalmaz öğrencileri Türk kültürü ile tanıştırmak adına kültür entegrasyonu bazında da önemli bir misyon yüklenir. Dersin temel noktaları okuma, yazma, dinleme, konuşma becerileri üzerinden ilerler. Ve bu beceri alanlarındaki beklentiler öğrenciler arasındaki level farklarına göre değişiklik gösterir. A1 seviyesindeki öğrenciler en temel düzeyden başlayarak bu becerilerin gelişimine yönelik eğitime tabii tutulur ve her ders sırasında bolca pratik yapılır. A2 seviyesindeki öğrencilerse yine aynı şekilde dilin temel düseyinden ilerler fakat burada farklı olarak pratikler daha çok küçük okuma parçaları üzerinden ilerletilir. A1 ve A2 seviyesindeki öğrenciler bilinen konular üzerinde görüş beyan edebilir, deneyim paylaşabilir. Aynı zamanda alışveriş, aile ilişkileri ve kişisel deneyimler gibi konular üzerine söylenen belli başlı cümle ve ifadeleri anlar, kullanır. B1 ve B2 seviyesindeki öğrenciler ise seviyeleri daha ileride oldukları için Pull- Out Türkçe derslerine girmek yerine direkt Türk Dili ve Edebiyatı derslerine entegre olarak seviyelerini pratik edebilmek adına büyük bir imkana sahip olmuş olurlar.

Lisede Bir Gün

Dersler her sabah 08.50'de başlar. Öğrencilerimiz gün boyunca derslerine katılır ve çeşitli etkinliklere katılırlar.

4. dersten sonra öğle yemeği yerler ve 40 dakikalık bir teneffüsten sonra sonra çalışmalarına devam ederler. 

Dersler saat 16.00'da sona erer.

Salı ve Perşembe günleri öğrenciler etüd dersler için saat 17: 00'ye kadar okulda kalabilirler.

CND Kulüpler

FUTBOL

Futbol yalnızca dünyanın en eski ve tercih edilen sporlarından biri değil aynı zamanda en çok bilinen sporlarından da biri. Bu sporun genel amacı karşı takımdan daha fazla gol atmak olsa da biz kulübümüzde takım olmanın keyfini ve öz-disiplin becerilerini öğretiyoruz. Top control, pas ve şut teknikleri, topla ve topsuz hareket gibi temel futbol becerileri de kulüp çalışmalarımız arasında bulunmaktadır.

Her hafta 20 dakika yeni bir temel beceri üzerinde çalıştıktan sonra öğrendiklerimizi takım ruhu ve dostluk ilkeleri çerçevesinde oynanan bir maçla pekiştiriyoruz. 

MEDYA

Medya kulübü CND Okulları öğrencilerine kendi bağımsız öğrenci gazetelerini düzenleme, yazma ve basma fırsatı verir. Lise içerisindeki her sınıftan ve mezun öğrenciler, ister ana akım haberler, ister genç yaşamıyla ilgili konular, ister okulun içindeki konular ve etkinlikler olsun, kendileri için önemli olan konular hakkında makaleler yazma özgürlüğüne sahiptir. Ayrıca öğrenci gazetesi öğrenci resimleri, şiir, fotoğraflar, oyunlar ve yarışmalar için bir platform görevi görür. Medya Kulübü rehber öğretmeni, öğrencilerin mümkün olan en iyi gazetecilik, yazma ve ropörtaj uygulamalarını takip etmelerini sağlamak ve kendi başlarına organize olmalarına ve karar vermelerine yardımcı olmakla yükümlüdür.  Ancak, bu kulüp ve gazete öğrencilerindir. Bu aylık gazetede sizlere sunmak istediğimiz, onların fikirleri, ifadeleri ve duygularıdır. 

MUN

MUN olarak da bilinen Model Birleşmiş Milletler, öğrencilerin diplomasi, uluslararası ilişkiler ve Birleşmiş Milletler hakkında bilgi edinebilecekleri bir eğitim simülasyonu ve / veya akademik faaliyettir. MUN katılımcılara eleştirel düşünme, takım çalışması ve liderlik yeteneklerinin yanı sıra konuşma, tartışma ve yazma becerilerini de dahil eder. Amaç, öğrencilerin ilgisini çekmek ve mevcut dünya meseleleri hakkında daha derin bir anlayış geliştirmelerini sağlamaktır. Delege olarak bilinen Model Birleşmiş Milletler konferanslarına katılanlar, temsil etmek üzere komitelere ve atanan ülkelere veya bazen de bu organın üyelerini temsil ettikleri diğer organizasyonları veya siyasi figürleri yerleştirir. Delegelere, konferanstan önce komitelerinin tartışacağı bir konu veya konular verilmesi ile birlikte konferanstan önce ülkeler atanır. Delegeler konferanslardan önce araştırma yaparlar, pozisyonları formüle ederler ve daha sonra temsil ettikleri üyenin asıl pozisyonuna sadık kalarak komitedeki diğer delegeleriyle görüşecekleri politika önerileri bulurlar. Konferansın sonunda delegeler, çoğunluk oylamasıyla geçmek amacıyla “taslak kararlar” adı verilen yazılı politikalara oy verecekler. Her komitedeki en iyi performans gösteren delegeler ve delegeler bazen ödüllerle tanınır. Bu doğrultuda, kulübümüzde öğrencilerimize toplum önünde konuşma yapma, gerçeklere dayalı argümanlar oluşturma ve bunları ters bakış açısını destekleyen gruplara ayrılarak gerçek tartışmalara katılma konusunda güven oluşturduk. Tartışılan tüm konular dünyadaki en son olaylar ve tartışılan son konu hakkındaydı (seyahat Çin'den ve Çin'e yasaklanmalı mı?). Bu fikir, öğrenciler arasında ateşli bir tartışma yarattı ve onları daha fazla konuşmaya ve bakış açılarını gerçeklere ve mantığa göre desteklemeye yönlendirdi.

SİNEMA KULÜBÜ

Sinema kulübünün misyonu şu başlıklar altında sıralanabilir:

a) Üst düzey filmleri farklı bakış açılarıyla izlemek

b) Eleştirel düşünme becerisini geliştirmek

c) Öğrencilerin senaryo yazımından çekim teknikleri ve yönetmenliğe sinematografi bilgisini zenginleştirmek

d) Filmler aracılığı ile öğrencilerin dil becerilerini güçlendirmek

e) Dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrencilerle çok kültürlü bir ortamda dünya sinemasını temalar ve teknikler yönüyle tartışmak

f) Tarih, edebiyat, felsefe gibi derslerde edinilen kazanımları eleştirel düşünme otamında pekiştirmek

 BİLİŞİM KULÜBÜ

Kodlama ile öğrencilerin; problemlere farklı yönleriyle bakıp çözümler üretebilmesi, sistemli ve yaratıcı düşünebilmesi, en kısa ve en kalıcı çözüm önerilerini sunabilmesi hedeflenmektedir.Algoritma kavramı ile her şeyin belirli bir düzen çerçevesinde ve belirli bir sıra halinde gerçekleştiğini algılatmak amaçlanmaktadır.

Genç yaşlarda öğrenilen bilgilerin daha kalıcı olduğu özellikle eğitimciler tarafından bilinen bir gerçek. Kodlama yazmanın kazandırdığı becerileri düşünürsek, bu becerileri erken yaşta edinmenin de ne denli önemli olduğu aşikardır. Kodlama diğer alanlarda başarıyı getirir. Programlama eğitimi; matematik, okuma-yazma ve fen gibi farklı alanlardaki öğrenme becerilerini destekler.

Bu kulüp robotik kodlama ve nesne tabanlı kodlama üzerine çalışmalar yapacaktır. Programlamanın temelleri ve algoritma ile programlama mantığını oluştuktan sonra Ardunio kullanarak robotik kodlama yapılacaktır. Bunun haricinde ise C++ dili üzerinde çalışılacaktır. 

 ANİMASYON ÇİZİM 

CND Okulları Lise Sınıfları'nn "Animasyon Çizim Kulübü" öğrencilerimizin hayali dünyalarını geliştirmeyi, fikirlerini, düşünce biçimlerini geliştirmeyi ve farklı uygulamalar yoluyla farklı teknikler sunmayı amaçlamaktadır. Bu kulüpte, öğrencilerimiz çalışmalarıyla kendilerini ifade etme ve animasyon çizerken gördüklerini nasıl 'görmeyi' ve nasıl 'yorumlayacaklarını' öğrenme fırsatına sahipler. Tıpkı geçmişin büyük Üstatlarının yaptığı gibi! Animasyon Çizim Kulübü nasıl daha iyi bir animatör olmaları gerektiğini öğretiyor!

Hiç şüphe yok ki, bugün her türlü animasyon ustalığının temeli, hayatı tüm biçimlerde görmede eğitimli bir gözdür. Gerçek yaşam gözleminden jest hareketi bunu yapmanın en iyi bilinen yoludur. Gerçekten de, kişisel bir eskiz defteri, bir animatörün yeteneği hakkında sadece teknoloji veya yazılım anlayışından daha fazlasını söylüyor.

Animasyon Çizim Kulübünün misyonu, öğrencilerin resim, çizim ve teknik animasyon çizimi alanlarındaki eğitimini ilerletmektir.

Animasyon Çizim Kulübü, Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıfların katılabildiği bir kulüptür ve eğlenceli bir sosyal aktivitedir.

Kulüp, sanat öğrencileri için sanat arayışlarında birbirlerine destek olabilmeleri için bir dostluk duygusu geliştirir. Okul yılı boyunca, Lise Animasyon Çizim Kulübü eğlenceli ve sosyal aktivitelerle buluşuyor.

SOSYAL SORUMLULUK VE FARKINDALIK KULÜBÜ

Sosyal Sorumluluk ve Farkındalık Kulübü toplumsal dayanışmayı teşvik ederek toplumda ve öncelikle okul öğrencileri arasında farkındalık yaratmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kulübümüz; yaşamın ve temel ihtiyaçların sürdürülebilirliği amacıyla, ihtiyaç sahibi bireyler ve topluluklarla birlikte korunmaya muhtaç hayvanlara yönelik; faydalı ve nitelikli projeler üretmek, çevremizi ve özellikle okulumuzdaki öğrencileri bilinçlendirmek ve sosyal farkındalık bilinci yaratmak suretiyle,  projelerimizi mümkün olduğunca fazla katılımla uygulayabilmek ve mümkün olan azami farkındalık ile faydayı yaratabilmektir. 

Sosyal Sorumluluk ve Farkındalık Kulübü olarak yıl içinde gerçekleştirdiğimiz  faaliyetler ile gerek toplumdaki belirli kesimlerin gerekse hayvanların ihtiyaçları hedef alınarak farkındalık yaratmaya ve faydalı olmaya çalıştık. Bu kapsamda birtakım sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdik.

İlk olarak, Bakırköy Dr.Mazhar Osman Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastenesi’nde daimi yatan hastalar için giyim ve hijyen malzemeleri toplanmış olup, tüm malzemeler öğrenci ve öğretmenlerimiz eşliğinde hastanenin ilgili birimlerine iletilmiştir. 

Elazığ’da bulunan yatılı bir okulu için yardım ve dayanışma projesi kapsamında kışlık bot, mont, atkı, eldiven ve kitap gibi malzemeler toplanarak gerçekten ihtiyacı olan çocukların yüzlerini güldürdük.

Okulumuz çevresindeki sokak hayvanları için barınak amaçlı yuvalar (kedi evi) imal ettik ve ayrıca kedi ve köpek maması temin ederek çeşitli bölgelere yuvalar kurduk ve besleme noktalarına mamalar bıraktık.

ÇOK MU SOSYAL BU MEDYA? isimli kitabın yazarı Tülay Savaş’ı okulumuzda misafir ettik ve kitap söyleşisi ardından yapılan kitap satışından elde edilen gelirle Omurilik Felçlileri Derneği yararına bağışta bulunduk.

 SATRANÇ

Satranç kulübümüz Fide Ustası ve 2014 Avrupa Amatörler Satranç Şampiyonu Ari Kiremitçiyan liderliğinde çalışmalarına devam ediyor.

Satranç Kulübü öğrencileri kulüp saatlerini aralarında maç yaparak, satranç soruları çözerek ve ustaların oyunlarını analiz ederek gecirirler. Kulübe katılmak için herhangi bir şart aranmamakta; yeni başlıyorsanız ya da satrança dair bir altyapınız varsa bile bu kulüpte satranç hakkında öğrenecek çok şey var. 

YARATICI YAZARLIK KULÜBÜ 

“Yaratıcı Yazarlık Kulübü”nde öğrencilerimiz hayal güçlerini ve hikaye anlatma becerilerini kullanarak dil ve iletişim konularında güçleniyor, ek olarak ise basılı eseri olan yazarlara dönüşüyorlar.  Psikolojik ve edebi bir perspektiften kişilik özellikleri tartışılıyor, ve öğrenciler iyi ve kötü karakterler oluşturuyorlar.  Yazarlıkta başarılı olmak için, disiplin ve yeniden-düzenleme gereklidir, ve yetenekli öğrencilerimiz tarafından bu özellikler belirli teknikler kullanılarak geliştiriliyor.  Öğrenciler hikayelerinde alternatif dünyaları betimliyorlar.  Yazarlıkta sıfatları kullanmanın yerini anlamak için çeşitli kelime oyunları oynanıyor.  Okul döneminin sonuna yaklaştığımızda bütün kulüp öğrencileri, bir kısa-hikaye koleksiyonu olarak yayımlanmak üzere en az bir çalışmayı bitirmiş oluyorlar.

GASTRONOMİ

CND Gastronomi Kulübü öğrencilerin mutfak sanatına ilgisini arttırmak ve teşvik etmek amacıyla faaliyet göstermektedir. Kulüp saati öğrencilere sosyalleşecekleri ve yaratıcılık becerilerini geliştirebilecekleri, yemek pişirme becerileri kazanabilecekleri ve eğlenebilecekleri bir ortam sunar. Gastronomi Kulübü öğrencileri temel yemek pişirme ve belli başlı yemek hazırlama şekillerini öğrenir, yemek hazırlar ve afiyetle tadına bakarlar. 

WORLD SCHOLARS CUP

World Scholars Cup, dünyanın dört bir yanından öğrencileri çeken ve "geleceğin bilgin ve liderlerinden oluşan küresel bir topluluk" ile sonuçlanan önde gelen bir uluslararası akademik etkinliktir. CND Okulunun Dünya Akademik Kupası Kulübü, okul müfredatının ötesinde öğrenmeye ilgi duyan öğrencileri çekmek ve farklı kültürlerden öğrencileri bugün ve daha iyi gelecekle ilgili konuları ve fikirleri tartışmak üzere bir araya getirmeye odaklanma amacını taşımaktadır. World Scholar Cup Kulübümüz, öğrencilerin çeşitli karmaşık soru ve görevlere bilgi ve becerileri uygulamalarına izin verir. Her bölümden öğretmenler bu etkinlik için öğrencilerimizi desteklemekte ve çalışmaktadır.

DANS

Odadans işbirliği ile devam ettirdiğimiz dans kulübümüzde öğrencilerimiz eğlenmenin en sağlıklı yöntemini keşfediyor. Dans öğretmenleri tarafından oluşturulan koreografilerle hem farklı dans türlerini keşfetme hem de güzel vakit geçirme imkanı sunuyoruz.

OKUL ORKESTRASI

Müzikle ilgilenen öğrencilerin haftalık provalar için kulüp saatlerinde bir araya geldikleri, eğlenirken özel günlerde sahnelemek üzere performans hazırladıkları kulüp çalışmasıdır.

TASARI GEOMETRİ

Tasarı Geometri kulüp saatinde, öğrencilerimiz herhangi bir ölçüm aracı olmadan doğrular, açılar ve büyüklükler inşa ederler. Öğrenciler kendi ölçüm birimlerini tasarlarlar ve yeni geometrik yapılar oluşturururlar. Öğrenciler pergel ve ölçüsüz cetvel yardımıyla çok çeşitli çizimler yaparlar. Kulüp saati esnasında, herhangi bir doğru parçasının uzunluğunu ölçmüyoruz, kendi birimimizi dizayn ediyoruz. Kulüp saatinde

 Doğru parçaları

Doğru parçasını dik bölme

Herhangi bir noktadan doğruya dik inme

√2  sayısının inşası

Eşkenar üçgen inşası

 gibi konular üzerinde çalışmalar yapıyoruz.

BASKETBOL

Okulumuzda lise öğrencileriyle birlikte basketbol sporunun takım ruhunu ve grup halinde hareket etmenin ne kadar önemli olduğunu keşfederek belirlediğimiz drillerle bu sporun güzelliğini tüm kas gruplarımızı çalıştırarak yaşıyoruz. 

KÜREK

Kürek sporu açık hava ve doğa sporudur. Günümüzde insanlar fitness center’larda kapalı salonlarda spor yapmaya çalışmaktalar, kürek sporu onların suyla kaynaşması, daha pozitif olmaları, temiz hava almaları açısından farklı ve keyiflidir.

Rüzgârın estiği yöne değil de, teknenizin kürekleriyle hedeflediğiniz noktaya en kısa sürede ulaşma hazzı bu sporu yapmanız için en büyük sebep.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ

Lise danışmanlık programımız birçok faktörü göz önünde bulundurur: Öğrencilerin kişilik özellikleri, akademik ve duygusal düzeyleri ve son olarak bireyin özel ihtiyaçları. Lise rehberlik öğretmeni, gençlerin olası yanlış seçimlerini önlemek amacıyla, madde ve alkol kullanımı ve teknoloji bağımlılığı gibi konularda seminerler verir.

Her ay, psikolojik danışmanlık oturumları sayesinde öğrenci dinamikleri ve aile yaşamları gözlemlenir ve velilerimize seçilen konu hakkında bir rehberlik bülteni hazırlanarak gönderilir.

Lise yılları, öğrencilerin kendilerini keşfetmeleri, gerçek potansiyellerini fark etmeleri ve bir kimlik oluşturmaları için önemlidir. Gelişimsel açıdan bir ilerleme sağlanması amacıyla, psikolojik danışmanımız tarafından ebeveynler, öğretmenler ve öğrencilerimizin birlikte çalıştığı bir ortam hazırlanarak işbirlikçi ve bütüncül bir yaklaşım benimsenmektedir. Ayrıca, rehber öğretmenimiz tarafından bireysel ebeveyn-öğretmen görüşmelerinin yanı sıra ebeveynlik seminerleri ve psikoloji sohbetleri her iki ayda bir sunulur.

Öğrencilerle bireysel, grup, ve çalışmaları lise danışmanlık programına dahildir. Yıllık plan, rehber öğretmenimizin her bir danışmanlık dersinde belirli bir konudan bahsettiği aşağıdaki bölümler halinde düzenlenmiştir:

 1.  “Kendini tanıma”

Okul yılının başında, öğrenciler kim olduklarının farkına varmak için kişilik envanterleri doldururlar.

2.  “Farklılıklara Saygı Duyma”

Çok uluslu okul ortamımızdan hareketle, öğrencilerimize tüm insanların neden eşit olduğu konusunda bir rehberlik oturumu sunulur ve öğrenciler önyargının üstesinden gelmek için beyin fırtınası yaparlar.

3.  “İnsan Haklarına Saygı”

Öğrencilerimiz,  temel insan hakları hakkındaki bir metni okurlar ve çocuk hakları konusunda bilgilenirler. Daha sonra dünyadaki insan hakları ihlalleri ile ilgili haberler hakkında tartışma yaparlar ve kendilerini bu ihlallerden nasıl koruyacakları konusunda bilgi sahibi olurlar.

4.  “Öz-Farkındalık”

Öğrencilerimiz,  güçlü özelliklerini tanımak ve hangi alanlarda daha çok gelişebileceklerini anlamak amacıyla sınıf içi bir çalışma yaparlar. Bir kişinin sahip olabileceği sınırlar, ve bu sınırların nasıl üstesinden gelinebileceğine dair fikirler sınıf ortamında tartışılır.

5.  “Bilinçli Farkındalık”

Sınıfta öğrencilere çikolata dağıtılarak bilinçli yemek yeme egzersizi yapılır. Bu, öğrencileri şimdi ve buraya getirecektir. Psikolojik danışmanımız, örnek bir meditasyon uygular.

6.  “Kendine Güven”

Pozitif psikoloji yaklaşımındaki kendini kabul etmek ve kendine değer vermek aktiviteleri sınıfta uygulanır. Öğrencilerin eşleşerek birbirleri hakkında 3 olumlu özellik söylediği bir alıştırma yapılır.

7.  “Değerler”

Kabul ve Kararlılık Terapisi perspektifinden, öğrenciler kendi değerlerini keşfederler ve etik değerlere göre yaşamak için kısa ve uzun vadeli hedefler yaparlar.

8.  “Akademik Dürüstlük”

Kopyala-Yapıştır yapmanın neden bir başkasının fikirlerini çalmak anlamına geldiği, ve okulda intihalden nasıl kaçınabileceğimiz üzerine bir tartışma yapılır. Fikrin orijinal sahibinin ismini vermek neden önemlidir? Bu durum, bireysel değerlerimizle nasıl ilişkilidir?

9.  “Empati”

Öğrencilerimiz ayna nöronları ve empatinin biyolojik temelleri hakkında bilgi sahibi olurlar. Daha sonra, diğer insanlara karşı empatik olmanın neden önemli ve faydalı olduğunu belirtirler. İyilikle davranmanın neden mutluluk getirdiğine dair kişisel nedenlerini yazarlar.

10.  “Zorbalığa ‘Hayır’ Demek”

 Zorbalığın verdiği zararla ilgili görüşler tartışılır. Her öğrenci, zorbalığın neden kötü olduğu ve zorbalıktan nasıl korunulacağı hakkında bir cümleyle fikir belirtir. (Zorbalıkla karşılaştıklarında, okul ortamında öğretmenlerini, danışmanlarını, okul müdürünü ve velilerini her zaman bilgilendirebilirler.)

11.  “Stres Yönetimi”

"Stres nedir ve bizi olumsuz yönde etkilemesini nasıl önleriz? Stresin zararlı sonuçlarının üstesinden nasıl gelinir?" Öğrenciler Kahoot uygulamasıyla Stres Yönetimi üzerine eğlenceli bir yarışma quizi çözerler ve stresle başa çıkma becerilerini güçlendirirler.

12.  “Fiziksel Sağlık” 

Daha sağlıklı yaşamak için hangi adımların atılacağını belirten makaleler sınıfa getirilir. Öğrenciler gruplara ayrılırlar (spor, yemek yeme, su tüketimi, karbonhidratlardan kaçınma vb.) Ve grup konularının önemli noktalarını renkli kalemlerle yazdıkları bir poster hazırlayarak sınıfa sunarlar.

13.  “Duygusal Sağlık”

Ders, “Duygusal bir yarayı nasıl iyileştirirsiniz?” sorusuyla başlar. Ve sonra öğrenciler sağlıklı bir duygusal durum yaratan yollar bulmak için beyin fırtınası yaparlar.

14.  “Kariyer Tercihi”

Öğrencilerin yeteneklerini, ilgi alanlarını ve yeteneklerini anlamak için kariyer testleri uygulanır. Okul danışmanlığının amaçlarından biri, çocukları başarı ve mesleki tatmin için doğru işe yönlendirmektir. Yönetim tarafından bir Kariyer Günü düzenlenir ve öğrenciler farklı mesleki geçmişleri ve başarı öyküleri olan katılımcıları dinlerler.

Lise danışmanlık hizmeti, her öğrenciye ulaşmayı ve hayatlarında ve yaşam becerilerinde olumlu yönde bir fark yaratmayı amaçlamaktadır.  Yukarıdaki çalışmalara ek olarak, öğrencilere hedef belirleme ve planları uygulamaya koyma konularında koçluk yapılır, ve öz-disiplin becerileri geliştirmeleri amacıyla çeşitli çalışmalar düzenlenir.  Çeşitli öğrenme teknikleri; zihin haritaları kullanarak konseptler arasındaki bağlantıları görme gibi egzersizlerle öğrencilere aktarılır.

Başarılarımız

CND Anadolu Lisesi dünyanın seçkin üniversitelerine kapı aralayan benzersiz eğitim programıyla ilk mezunlarını 2018-2019 eğitim yılı sonunda verdi.

Okulumuz karma eğitim programı Canada New Brunwick Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylanan akredite ilk okul olma özelliğine sahiptir. Büyük bir gururla rehberlik ettiğimiz mezunlarımız eğitimlerine seçkin üniversitelerde ve hedefledikleri bölümlerde devam etmektedirler. Mezunlarımızın %60’ı Tıp eğitimlerine İngiltere ve İtalya gibi ülkelerde devam etmektedir. 

Öğrencilerimizin tamamı AP Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji sınavlarında 4 ve 5 skorları ile başarı göstermiştir. They all passed English proficiency exams without any problems.

Tamamı mezuniyette çift diploma almaya hak kazanmıştır.

Fransızca eğitimlerinin ilk yılında DELF sınavına giren 35 öğrencimizden 33’ü sınavda başarılı olarak sertifika almaya hak kazanmıştır.

Öğrencilerimiz 2019 ve 2020 yıllarında katıldıkları Canada merkezli Pascal ve Cayley matematik yarışmalarında 3 madalya ve çeşitli sertifikalar kazanmışlardır.

Okul - Veli İletişimi

CND Anadolu Lisesi velilerin, öğrencilerin öğrenme sürecindeki rol ve katkısına büyük önem ve değer vermektedir. Öğrencilerimizin akademik ve kişisel gelişimleri ile ilgili görüş alışverişi yaparak dönütler aldığımız veli toplantıları yanında veli iletişimimizi K12 üzerinden devam ettirmekteyiz. Velilerimiz öğrencilerimizin performans takibi, devamsızlık, ders programı gibi konularda K12’den bilgi alabilir; ayrıca öğretmenlerimizle mesaj yoluyla haberleşebilirler. Velilerimiz yine K12 üzerinden paylaşılan Öğretmen Görüşme Saatleri’ne göre öğretmenlerimizin ofis saatlerinde diledikleri öğretmenimizle randevulu görüşmeler gerçekleştirebilirler.

Akademik Destek Programı

CND Okulları öğrencilerine bireysel hedefleri doğrultusunda yönlendirme yapan ve kariyer yolculuklarında destek sunan benzersiz bir koçluk sistemine sahiptir.

Üniversite eğitimi için Türkiye’den Canada, ABD, İngiltere ve Avrupa’ya uzanan geniş bir yelpazede tercihte bulunan öğrencilerimiz için kişiye özel bir akademik destek programı sunmaktayız. Türkiye’de üniversite eğitimi almak isteyen ve üniversite giriş sınavına (TYT/AYT ve YÖS) hazırlanan öğrencilerimiz için 11. Sınıftan itibaren bir hazırlık programı sunmaktayız.

Öğrencilerimizin TOEFL VE IELTS gibi üniversite kabul süreçlerinde İngilizce yeterliliklerini belgelemek amacıyla girdikleri sınavlara yönelik hazırlıklar hafta içi ve hafta sonu Akademik Destek Programımız çerçevesinde devam etmektedir.

Eğitimine yurtdışında devam etmeyi tercih eden öğrencilerimiz için ise tercih edecekleri bölüme göre AP Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinin yanında SAT/ACT hazırlık dersleri de sunmaktayız.

Gelecek Yüzyılın Eğitim Modeli ile tanışmak için hazır mısınız?

HEMEN KAYIT OLMAK İÇİN TIKLAYIN